Pressemeddelelse

FOA: Regeringen bør bevare ambitionsniveauet

Regeringens regnskabseftersyn har afdækket økonomiske udfordringer, som naturligvis skal tages alvorligt. Men det er vigtigt, at regeringen bevarer ambitionerne på velfærdens vegne, mener FOA.

Der er grund til økonomisk forsigtighed. Det var budskabet fra finansminister Nicolaj Wammen, da han fremlagde regeringens økonomiske redegørelse sammen med resultatet af det eftersyn af den offentlige økonomi, der er gennemført hen over sommeren. Eftersynet afslørede ubetalte regninger på 3,5 milliarder kroner.

"De regninger skal selvfølgelig betales. Og det er naturlivis træls for en ny regering. Det forstår jeg godt. Men jeg forventer ikke, at det får regeringen til at ryste på hånden. Der er problemer, der skal løses, og jeg regner da med, at regeringen holder blikket på de løfter, de fremlagde under valgkampen, og de mål som står i forståelsespapiret," fortæller Mona Striib, forbundsformand for FOA. Hun fremhæver også, at den økonomiske redegørelse viser, at der mere luft i det såkaldte råderum.

"Derfor bekymrer det mig også, at Finansministeren tilsyneladende fastholder et fald i kommunernes udgiftsloft i sine fremskrivninger. Jeg håber på, at det er noget, der bliver rettet i de økonomiforhandlinger som foregår lige nu," siger Mona Striib.

Skaf nye indtægter
FOA fastslår, at et velfungerende velfærdssamfund med gode uddannelser, et trygt sundhedsvæsen og god støtte og pleje til både børn og ældre er forudsætningen for fremtidens velstand. Den opdaterede økonomiske virkelighed bør få regeringen til at søge nye indtægter til den fælles kasse.

"Efter vores mening må politikerne droppe berøringsangsten overfor skatteforhøjelser. Vi opkræver jo ikke skat for at genere folk. Vi opkræver skat, fordi vi ønsker at have råd til ting som uddannelse, sundhed, børnepasning, ældrepleje, borgerservice etc. Vi ved fra talrige opinionsmålinger, at flertallet af danskere foretrækker velfærd fremfor skattelettelser - og at flertallet af danskere faktisk også er villige til at betale lidt mere skat for at sikre velfærden," siger Mona Striib, der også mener at bestræbelserne på at inddrive skyldig skat forstærkes.

Sammenhængskraften i fare
De næste 10 år vil der ifølge Danmarks Statistiks prognoser komme 17 procent flere små børn under 5 år og 57 procent flere ældre over 80 år.

Hvis velfærden skal følge med den udvikling, kræver det en væsentlig forøgelse af udgifterne. Beregninger viser, at sundhedsområdet har brug for 2 procent ekstra - 2 milliarder kroner - til næste år for at dække den demografiske udvikling med flere børn og ældre, og for at have råd til de nyeste og bedste behandlinger og medicin. Dertil kommer de ekstra omkostninger, når regering og støttepartier skal leve op til løfterne om at indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

"Desværre har års nedskæringer og såkaldte effektiviseringsprogrammer bragt den fælles velfærd i fare og undergravet sammenhængskraften i samfundet. Hvis den offentlige service fortsætter med at blive udvandet i forhold til de private forbrugsmuligheder, er risikoen, at de bedrestillede fravælger de offentlige tilbud til fordel for private løsninger. I yderste konsekvens får vi delt befolkningen og undermineret fundamentet for vores velfærdsmodel. Et afgørende element i modellen er jo netop, at velfærden ikke skal afhænge af pengepungen," forklarer Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning