Pressemeddelelse

FOA: Odense Kommune opfører sig uanstændigt

Efter dødsfald på botilbud i Odense Kommune: Styrelse slår fast, at medarbejdere arbejdede under instruks, der ikke lever op til gældende regler. Kommunen bebrejder alligevel medarbejdere.

Den instruks om medicinbehandling, medarbejderne på Botilbuddet Fangelvej arbejdede med, lever ikke op til de gældende krav på området. Derfor bliver botilbuddet nu genstand for et såkaldt reaktivt tilsyn. Det fremgår af en ny henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Odense Kommune og botilbuddet.

"Trods klokkeklare afgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed vælger kommunen at lægge ansvaret over på medarbejderne. Det er uanstændigt. Både over for ofrets efterladte, som fortjener klar besked. Men også overfor medarbejderne. Der er næppe noget værre end at opleve at miste en borger, man passer på. Og så oveni uretmæssigt at blive bebrejdet for dødsfaldet er selvfølgelig ekstra hårdt," siger sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann, som mener, at Odense Kommune bør give en undskyldning til medarbejderne og ikke mindst de pårørende til den afdøde.

Sagen handler om en 50-årig kvinde, der den 20. maj fundet død på sit værelse på bostedet formentlig af en medicinforgiftning. I ugen op til dødsfaldet havde hun vist symptomer på en mulig forgiftning, uden at personalet tilkaldte læge. Efter dødsfaldet blev en række medarbejdere fyret. Samtidig med fyringerne blev medarbejderne indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her faldt der afgørelse i de fire sager i slutningen af juli. Afgørelser, der frifinder medarbejderne. De har handlet i overensstemmelse med de instrukser, der har været omkring kvinden på det pågældende tidspunkt. Til gengæld levede instruksen ikke op til "gældende krav på området", det bekræftes af en ny henvendelse fra styrelsen.

Torben Klitmøller Hollmann mener, at dødsfaldet bør få regeringen til at se nærmere på bostedernes omgang med medicin.

"Der er behov for at løfte bostedernes sundhedsfaglige kompetencer. Der skal komme styr på de sundhedsfaglige ydelser på bostederne. Kan kommunerne ikke finde ud af det, må Sundhedsstyrelsen lave nogle klare retningslinjer, på samme måde som vi kender det andre steder i sundhedsvæsnet", siger Torben Klitmøller Hollmann. Han fremhæver, at både social- og indenrigsminister Astrid Krag og sundhedsminister Magnus Heunicke har ytret ønske om bedre kompetencer på og tilsyn med bostederne.

Flere undersøgelser og rapporter har fastslået, at der er mange problemer i forhold til medicin og medicinering på botilbud, ligesom det er dokumenteret, at borgere på botilbud i gennemsnit har et større forbrug af lægemidler end den øvrige befolkning. Senest har Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderet, at medicin og medicinhåndtering hører til et de største patientsikkerhedsrisikoområder, og bosteder er igen udpeget til det risikobaserede tilsyn i 2018.

"Vi ved, at borgere på botilbud kan have mange samtidige psykiatriske og fysiske sygdomme, som sammen med et lavt funktionsniveau, betyder, at medicinering kan være endog endnu vigtigere at have fokus på end ved andre grupper af borgere og patienter. Vi kan ikke være bekendt, at det stadig sejler," siger Torben Klitmøller Hollmann.

Læs henvendelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

Odense Kommune
3-botilbuddet Fangelvej
Reaktivt tilsyn Botilbuddet Fangelvej


Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning