Pressemeddelelse

FOA: Tidligere medarbejdere er vinderne i Kærkommen-sagen

Vestre Landsret har netop afsagt dom i sagen om tilbagebetaling af tilgodehavender for næsten 12 millioner kroner til de tidligere medarbejdere i det private plejefirma Kærkommen. Et godt resultat efter et uskønt forløb, hvor de tidligere medarbejdere har betalt for striden mellem parterne, mener FOA-formand Mona Striib.

Det bliver Lønmodtagernes Garantifond, der skal betale de næsten 12 millioner kroner, de tidligere medarbejdere i det private plejefirma Kærkommen har til gode i løn og feriepenge efter konkursen tilbage i 2015. Det blev for kort tid siden afgjort ved Vestre Landsret i sagen, som FOA har ført på vegne af 77 tidligere medarbejdere.

Det betyder de tidligere medarbejdere endelig får de penge, de har ventet 3,5 år på.

”Jeg er så glad og lettet på medlemmernes vegne over, at der nu er en afgørelse – det har været en alt for lang og urimelig kamp, de har været ude i for at få det, de har krav på,” siger forbundsformand i FOA Mona Striib.

Sagen opstod fordi Aalborg og Hjørring kommune efter Kærkommens konkurs overtog opgaven, og nogle af Kærkommens medarbejdere fik arbejde i kommunerne. Lønmodtagernes Garantifond mente, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse. Hverken Garantifonden eller kommunerne ville dække det lønkrav som medarbejderne havde mod Kærkommen.

Retten afgjorde, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse, hvorfor Lønmodtagernes Garantifon skal udbetale det tilgodehavende løn og feriepenge.

”Det er helt forrykt, at en strid mellem institutioner som LG og kommuner kommer til at gå ud over medarbejderne, som ingen skyld har i den i forvejen usikre situation, der følger efter en konkurs i et privat plejefirma,” siger Mona Striib.

Sagen har afsløret et kæmpe hul i lovgivningen, fordi hverken LG eller kommunerne har kunnet eller villet gennemtrumfe en afgørelse i tvisten. Derfor har FOA måttet gribe ind, og indbringe sagen for Retten på lønmodtagernes vegne.

Sagen har ført til, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremsat et lovforslag, som er under udvalgsbehandling i Beskæftigelsesudvalget på Christiansborg.

Lovforslaget skal sikre, at det i fremtiden ikke bliver medarbejderne, der kommer til at stå med sorteper ved uenigheder mellem Lønmodtagernes Garantifond og kommunerne, men at Lønmodtagernes Garantifond kan lægge ud for tilgodehavender.

”Det er positivt, at medarbejderne i fremtiden vil være bedre sikret ved konkurser. Sagen her understreger behovet for det, og der er intet, der tyder på, at vi ikke også i fremtiden vil se konkurser i private plejefirmaer,” siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning