Pressemeddelelse

Trepart: Godt resultat, men en hård fødsel

FOAs formand er glad for resultatet af trepartsforhandlingerne, som er kommet på plads efter et langt og kompliceret forhandlingsforløb.

"Det var simpelthen nødvendigt at nå et resultat. Uddannelsesaktiviteten er faldet voldsomt på voksen- og efteruddannelsesområdet. Det kan den nye aftale forhåbentlig rette op på, derfor er vi glade for løsningen," siger FOAs forbundsformand Dennis Kristensen, der slår fast, at det ikke var uden komplikationer at nå til den endelige aftale.

Aftalen indebærer blandt andet, at godtgørelsen ved deltagelse i AMU-kurser og voksen- og efteruddannelse (VEU) forhøjes fra 80 procent af dagpengene til 100 procent.

"Det er et vigtigt resultat, der er ingen tvivl om, at den lave kompensationsgrad har spillet en stor rolle for nedgangen i voksen- og efteruddannelse i kommuner og regioner," fortæller Dennis Kristensen.

FOA lægger vægt på, at det er lykkedes at fastholde et fortsat samfundsmæssigt ansvar for uddannelsen af de ufaglærte og faglærte. Nu skal der gøres en ekstra indsats for at både arbejdsgivere og medarbejdere, kommuner og regioner kender og benytter de muligheder, der er for efteruddannelse - også for dem, der har særlig svært ved at læse, stave og regne.

Dennis Kristensen er også glad for, at skolerne de næste fire år fritages for kravet om 2 procents årlige besparelser på AMU, et krav som har bragt skolerne i en meget anspændt økonomisk situation. Det har sænket kvaliteten og mindsket uddannelsesmulighederne i katastrofal grad.

"De såkaldte produktivitetskrav er gift for miljøet alle de steder, hvor man har gennemført dem. De er opfundet i et regneprogram, ikke i virkelighedens verden, stresser ansatte og borgere, og går ud over kvaliteten," siger Dennis Kristensen.

De ekstra tilførte midler betyder, at man som bruger igen kan stille høje kvalitetskrav til uddannelserne og vide, at der er økonomisk dækning for dem.

FOA fremhæver, at aftalen indebærer en forpligtelse til øget uddannelse af social- og sundhedshjælpere og videreuddannelse af hjælpere til assistenter. Der skal udvikles særligt målrettede AMU-forløb, som dels skal give et faglært løft til ufaglærte med henblik på at blive social- og sundhedshjælpere, dels giver erfarne social- og sundhedshjælpere bedre muligheder for at blive social- og sundhedsassistenter. 

Sådan et uddannelsesløft vil ikke kun styrke den enkelte, men også gavne resten af samfundet. Alene i kommunerne går ca. 20.000 SOSU'er af på grund af alder de næste ti år og dertil kommer, at der er brug for ca. 20.000 ekstra, hvis samfundet skal følge med efterspørgslen som følge af flere ældre i kommunerne.

"Nu hviler der et stort ansvar på arbejdsgiverne og os for at medvirke aktivt til at få hjulene til at rulle. Vi har et udgangspunkt, men det er ikke gjort med denne aftale alene," siger Dennis Kristensen.