Pressemeddelelse

Privat børnepasning er tredoblet

På 5 år er mængden af børn, der passes i private daginstitutioner tredoblet. Det viser et notat, som Bureau 2000 har lavet for FOA.

Antallet af børn, der passes i private daginstitutioner er tredoblet på bare 5 år. Og antallet af børn, der passes af private børnepassere er i samme periode fordoblet. I alt passes cirka 25.500 børn i private tilbud. De private aktører på børneområdet er dermed ikke længere få og ubetydelige, mener FOA.

”Indtil for få år siden havde vi daginstitutioner og en kommunal dagpleje, hvor alle børn mødtes, fik fælles erfaringer og dannede venskaber på tværs af sociale og etniske forskellige. Men nu er vi desværre på vej mod et opdelt dagtilbudsområde. Vi risikerer at skabe et A- og et B-hold i børnepasningen,” siger Jakob Sølvhøj, formand for FOAs pædagogiske sektor.

De private børnepassere er ikke omfattet af de samme pædagogiske kvalitetskrav, som den kommunale dagpleje er. De skal fx hverken udarbejde læreplaner eller børnemiljøvurderinger. Og det undrer Jakob Sølvhøj.

"Dagtilbudsloven er vedtaget for at sikre kvalitet for børn og modvirke negativ social arv. Jeg synes derfor, at det er paradoksalt, at lovgiverne tillader, at børn hos private dagpassere ikke er omfattet af lovens kvalitetskrav. Det kan bestemt ikke være i børnenes interesse,” siger Jakob Sølvhøj.

De private institutioner er omfattet af dagtilbudslovens krav, men har en lovgivning, der giver dem ret til at trække overskud ud af institutionens drift, og derfor risikerer den pædagogiske kvalitet også at komme under pres.

”I både Sverige og Norge er der store virksomheder, der tjener mange penge på privat børnepasning. Det gør de blandt andet ved at forringe antallet af ansatte i forhold til børn og slække på kravet til de ansattes uddannelse. Det er en udvikling, jeg godt kan frygte også vil komme til Danmark,” siger Jakob Sølvhøj.

FOA opfordrer derfor regeringen til at stoppe for yderligere privatisering.

FOA sætter i dag fokus på konsekvenserne af den øgede private børnepasning i en høring på Christiansborg. I løbet af dagen er der oplæg om de kommunale overvejelser i forhold til den øgede privatisering på dagtilbudsområdet, samt norske, svenske og danske erfaringer med privatisering af dagtilbud. Dagen afsluttes med debat mellem repræsentanter fra SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten og salen.

Læs mere: Notat om private dagtilbud