Pressemeddelelse

FOA: Skab ny dialog om ældres drikkeri

En ny undersøgelse fra FOA viser, at næsten hver anden ansat i ældreplejen mener, at de ældre i dag har et for højt alkoholforbrug. Fire ud af ti ansatte oplyser, at de på grund af de ældres alkoholforbrug har været bragt i situationer, som de finder ”personligt grænseoverskridende.”

”Det er bekymrende høje tal, og det viser desværre nok også, at ældre og drikkeri har været lidt af et tabubelagt område,” siger Karen Stæhr, formand for FOAs Social- og Sundhedssektor.

Hun mener ikke, at et forbud mod alkohol – for eksempel på plejehjemmene - er nogen farbar løsning. Derimod bør der sættes ind med en ny og åben dialog og med et nyt ledelsesfokus, hvor de ældre får hjælp til at komme ud af et eventuelt alkoholmisbrug, mener FOA.

Undersøgelsen fra FOA dokumenterer, at problemerne i kølvandet af for meget alkohol blandt andet er vold, overfusning, verbale trusler og for eksempel seksuelle tilnærmelser. Der er dog også en lang række FOA-medlemmer, der beskriver særdeles uhumske og uværdige forhold, når det gælder den enkelte ældres egen personlige hygiejne.

”Vi skal gøre noget ved problemet. Det er et generelt problem, og der er ikke bare tale om nogle få ældre, der har fået lidt for meget. Det er vigtigt, at ledelserne i ældreplejen tager hånd om dette her. Medarbejderne må ikke stå alene med problemerne. Når det handler om efteruddannelse bør konflikthåndtering og viden om alkohol også stå stærkere end i dag,” mener Karen Stæhr.

Lidt over en tredjedel af de ansatte savner ifølge undersøgelsen klarere retningslinjer for, hvordan de håndterer alkohol og ældre.

”Det viser, at nogle steder kan man godt finde ud af det – mens det er mere problematisk andre steder. Også af den grund er et bestandigt ledelsesfokus på området stærkt påkrævet – både af hensyn til de ældre og til medarbejderne,” siger Karen Stæhr.