Pressemeddelelse

Big Brother huserer i Gribskov

Avisen.dk afslører i dag, at Gribskov anvender GPS-udstyr til at følge kommunens hjemmeplejebiler. FOA er rystet, og forbundet vil nu rejse sagen principielt over for KL.

"Jeg har ikke indtil nu haft fantasi til at forestille mig, at kommuner ville kunne finde på at overvåge for eksempel kommunalt ansattes kørsel i arbejdstiden", siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

"Kommunen har meddelt, at den ønsker at anvende den nye teknologi for at få hjælp frem hurtigst muligt til de ældre, der har akut brug for hjælp. Men hvis det virkeligt er rigtigt, at Gribskov kommune også anvender teknologien som overvågningsudstyr i hjemmeplejebilerne uden at orientere de ansatte om det, så er det intet mindre end chokerende. Samtidig er det i givet fald også en overtrædelse af den aftale om kontrolforanstaltninger, som vi indgik med Kommunernes Landsforening for blot et par år siden," siger Dennis Kristensen.

I Gribskov er der eksempler på, at ansatte har fået påtale for at køre for stærkt.

"I en tid, hvor debatten om at skabe attraktive jobs i ældreplejen i høj grad handler om at erstatte mistillid med tillid til de ansatte, så skriger denne sag til himlen", mener Dennis Kristensen.

I følge FOAs tillidsrepræsentant i Gribskovs hjemmepleje er medarbejderne blevet orienteret om installationen af GPS-udstyret. Men de ansatte har imidlertid kun fået oplyst, at udstyret skulle sikre hurtig hjælp til ældre. Kommunen har ikke oplyst, at man også vil bruge udstyret til at kontrollere de ansattes færden i arbejdstiden.

"Jeg er dybt chokeret og overrasket. Vi lever jo nærmest i et overvågningssamfund", siger formanden for den lokale FOA-afdeling Lene Lindberg, som vil rejse sagen overfor Gribskov kommune.

Det fremgår af Avisen.dk, at også andre kommuner har købt GPS-udstyr hos den samme leverandør som Gribskov kommune har anvendt. På den baggrund vil FOA også rejse sagen principielt overfor Kommunernes Landsforening.

"Vi har brug for hurtigst muligt at få klarlagt, om andre kommuner anvender denne form for overvågning uden at have orienteret de ansatte tilstrækkeligt grundigt om formålet", siger Dennis Kristensen.

"Kommunalt ansatte skal naturligvis vide præcist, hvilke kontrolforanstaltninger deres arbejdsgiver anvender. Den kommunale sektor skal ganske enkelt ikke have lov til at lege Big Brother bag om ryggen på de ansatte", mener Dennis Kristensen.