Pressemeddelelse

FOA: Vanskelige forældre er en myte

Opfattelsen af at moderne forældre er kritiske og krævende er en myte. I virkeligheden er der nemlig meget få konflikter mellem forældre og personalet i daginstitutioner og dagpleje. Det viser en ny undersøgelse, som FOA har fået lavet.

Forældre er usikre på, hvordan deres børn skal opdrages. De stiller mange spørgsmål og er krævende og vanskelige. Sådan har opfattelsen længe været blandt fagfolk. Men en ny undersøgelse, som FOA har fået foretaget, punkterer myten om de vanskelige forældre. I virkelighedens verden er der nemlig meget få konflikter mellem forældre og pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere.

Undersøgelsen viser, at der derimod er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og personale. Kun to procent af forældrene og tre procent af medarbejderne havde en konflikt med den anden samarbejdspart, mens undersøgelsen blev udarbejdet. Undersøgelsen viser desuden at: 

  • 89 procent af medarbejderne er tilfredse med deres arbejdsplads
  • 87 procent af forældrene i børnehaven er tilfredse mens 93 procent af forældrene i dagplejen er tilfredse.
  • 89 procent af forældrene har tillid til medarbejdernes omsorg for og pasning af barnet
  • 80 procent af medarbejderne oplever, at forældre værdsætter og respekterer deres arbejde, faglighed og erfaring.

”Det glæder mig at opleve, at den store mængde konflikter, vi så ofte har hørt om, er en myte, vi nu kan punktere. Langt størstedelen af forældre og personale har en god og fornuftig dialog om barnet og dets udvikling. Men der er en lille gruppe forældre, som ikke har en god dialog og tillid til personalet i daginstitutionen, og det er selvfølgelig vigtigt, at man også her arbejder på at opnå en bedre gensidig forståelse”, siger Jakob Sølvhøj, der er formand for FOAs pædagogiske sektor.

Dialog om små irritationer

Undersøgelsen afslører, at selvom egentlige konflikter er sjældne, opstår der indimellem små irritationer. Irritationerne er hyppigere blandt personalet end blandt forældrene.

”Jeg tror, at medarbejderne i både daginstitutioner og dagplejen skal tale mere med forældrene om de irritationsmomenter, de oplever i det daglige. Der er brug for at arbejde mere målrettet med dialogen med forældrene. Og måske placere kommunikation og forældresamarbejde endnu stærkere i områdets efteruddannelser,” siger Jakob Sølvhøj.

Undersøgelsen ”Myter og realiteter om forældresamarbejdet i dagtilbud” er udarbejdet af TMC og Udviklingsforum for FOA. Rapporten baserer sig på litteraturstudier, interviews og spørgeskemaundersøgelser blandt 1.288 forældre og 1.158 medarbejdere.