Undersøgelse om arbejdsliv, trivsel og tilbagetrækning

”Den altoverskyggende udfordring i dag er en katastrofal mangel på arbejdskraft, som truer med at vælte nogle af grundpillerne i vores velfærdssamfund. Men i stedet for at rejse jorden rundt for at finde nye medarbejdere, skulle vi måske begynde at tale mere med de mange dygtige ansatte, vi allerede har. Ikke mindst seniorerne.”

Maria Klingsholm, fagpolitisk ordfører i FOA, ser et kæmpe potentiale i at tilbyde seniorer mere fleksible arbejdsvilkår, sådan at flere af dem vælger at blive i jobbet lidt længere. Men det kræver, at de bliver spurgt, og det sker alt for sjældent.

Flere undersøgelser i fagbevægelsens ældreorganisation, Faglige Seniorer viser, at der blandt seniorerne, er et udbredt ønske om at kunne fortsætte ud over den planlagte pensionsalder.

FOA er med i styregruppen i SeniorKlar, der drives i et partnerskab mellem Faglige Seniorer og Østifterne, der har stillet 22,5 millioner kroner til rådighed over en 5-årig periode.

Netop nu gennemfører SeniorKlar den tredje store undersøgelse på tværs af faggrupper. Formålet er at blive klogere på, hvad der skal til for at fastholde flere medarbejdere i jobbet.

”Det er super interessant, men vi mangler konkret viden om ønskerne blandt de FOA-medlemmer, der måske ikke føler sig som seniorer endnu. Vi skal forberede os på de sidste år på arbejdsmarkedet i god tid. Derfor vil jeg også opfordre vores medlemmer til at deltage i den undersøgelse, Faglige Seniorer har igangsat på tværs af alle brancher. Vi har brug for at blive klogere og vi har brug for at vide mere om lige præcis FOA-medlemmernes ønsker til den sidste del af deres arbejdsliv”, siger Maria Klingsholm.

Du kan deltage i undersøgelse fra Faglige Seniorer og SeniorKlar her