Bedre vilkår på vej for SOSU’er i almen lægepraksis

FOA og HK Privat har indgået et samarbejde, der skal bane vejen for bedre repræsentation af de mange faggrupper, der er ansat hos praktiserende læger.

Social- og Sundhedsassistenter har en mangefacetteret faglighed og kan derfor arbejde et utal af forskellige steder. På landsplan er der fx omkring 500 SOSU-assistenter ansat i almen lægepraksis, og dertil kommer en lang række social- og sundhedshjælpere.

Nu har FOA og HK Privat underskrevet en samarbejdsaftale, der betyder, at FOA kan træde ind i overenskomsten og dermed være med til at forhandle vilkårene for de ansatte i lægepraksisser rundt om i landet. Samarbejdsaftalen er første skridt, og næste skridt er, at lægernes arbejdsgiverorganisation, PLA, godkender FOAs indtræden i overenskomsten.

Hidtil har samtlige faggrupper ellers været dækket af den overenskomst, HK Privat har haft med PLA – dog med undtagelse af sygeplejersker og bioanalytikere, der har deres egen overenskomst. Det vil sådan set fortsætte, men med FOAs indtræden vil en række faggrupper i højere grad have deres faglighed repræsenteret i overenskomsten og i forhandlingsrummet.

Det nye samarbejde vækker stor glæde hos FOAs forbundsformand, Mona Striib:

”Med samarbejdsaftalen tager vi et kæmpe skridt i retning af at forbedre vilkårene for de mange SOSU’er, der er ansat ude i lægepraksisserne. Der ikke nogen hemmelighed, at vi i FOA har været ærgerlige over, at vi ikke har kunnet repræsentere en så stor mængde ansatte, der ellers normalt er FOA-medlemmer, så jeg er virkelig glad for, at HK Privat er med på samarbejdet,” siger Mona Striib og forklarer, at man med FOAs indtræden i overenskomsten fx i højere grad vil kunne skræddersy uddannelsestilbud til de social- og sundhedsansatte.

Også i HK Privat vækker aftalen begejstring:

”Jeg er glad for, at vi i HK Privat og FOA har indgået en samarbejdsaftale, hvor vi står sammen om klare løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i lægepraksisser rundt omkring i landet,” siger Kim Jung Olsen, for mand for HK Privat, og fortsætter:

”Formålet er at sikre, at HK Privat og FOA-medlemmer har det bedste udgangspunkt i de fremtidige overenskomster med PLA, så vi altid sikrer fair løn- og ansættelsesvilkår uanset uddannelsesbaggrund. Og så er det selvfølgelig en klar fordel, at vi bliver flere under samme overenskomst.”

Næste skridt bliver, at PLA skal tage stilling til, om de vil lade FOA indtræde i overenskomsten. Det forventes at ske i løbet af efteråret. Med PLAs accept vil FOA sidde med ved forhandlingsbordet, næste gang overenskomsten skal fornyes.