Opråb til Sophie Løhde: Sundhedsansatte har brug for bedre navnebeskyttelse

Otte organisationer har skrevet et åbent brev til sundhedsminister Sophie Løhde. I brevet opfordrer de til, at der sikres bedre beskyttelse af medarbejdere i både sundhedsvæsenet og på socialområdet.

”Vi har diskuteret det her i flere år, men handlingen udebliver. Nu må der altså ske noget. Vi har medlemmer derude, som er utrygge, og det er ikke rimeligt,” siger Tanja Nielsen om baggrunden for at hun har skrevet under på et opråb brev til sundhedsminister Sophie Løhde. Bag opråbet Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Radiografrådet, Danske Bioanalytikere, Jordemoderforeningen, HK Kommunal, Dansk Sygeplejeråd og FOA, som står bag brevet.

Organisationerne anbefaler, at medarbejdere i sundhedsvæsenet fremover kun fremgår med fornavn, tjenestenummer og tjenestested i alle journaler og øvrige systemer.

Flere FOA-medlemmer har oplevet både at blive opsøgt og truet uden for arbejdstid af utilfredse patienter. Det viser en medlemsundersøgelse. For eksempel har otte procent af de ansatte i socialpsykiatrien oplevet at blive truet uden for arbejdstiden af utilfredse borgere eller pårørende en eller flere gange. I behandlings- og distriktspsykiatrien er andelen helt oppe på 20 procent.

I undersøgelsen fortæller hele 77 procent af FOAs medlemmer, at de enten er ’helt enige’ eller ’delvist enige’ i, at de vil benytte sig af navnebeskyttelse, hvis det bliver en mulighed.

Fra politisk hold har man allerede ændret journalføringsbekendtgørelsen og logbekendtgørelsen, men det løser ifølge organisationerne ikke problemet. Adgangen til den ansattes fulde navn betragtes nemlig som en patientrettighed, der vejer tungere end hensynet til sundhedspersonalet. Med de gældende regler kræver det derfor en konkret begrundelse for pseudonymisering overfor patienten. Det risikerer at stigmatisere patienten og optrappe en potentiel konflikt, som blot skaber endnu mere utryghed hos personalet.

I stedet forslår de otte organisationer, at de ansatte i sundhedsvæsenet fremover kun fremgår med fornavn, tjenestenummer og tjenestested i alle journaler og øvrige systemer. Samtidig skal det gøres nemmere for de offentlige arbejdsgivere at afvise aktindsigt i de ansattes navne.