Kæmpe Løntræf sparker gang i FOAs lønkampagne

Flere end 1.200 tillidsvalgte mødes i Fredericia, når FOAs afholder et løntræf, der skal styrke forbundets arbejde med løn til medlemmerne – både lokallønsandele, korrekt lønudbetaling og lønkrav i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

FOA skærper sit fokus på løn yderligere, når dørene til Messe C i Fredericia åbnes for flere end 1.200 tillidsvalgte tirsdag d. 6. september. Anledningen er det såkaldte Løntræf, hvor formålet er at styrke de tillidsvalgte i deres arbejde med løn. Derudover skal FOA kigge frem mod overenskomstforhandlingerne i 2024, hvor løn er en hjørnesten.

”Den store opbakning til Løntræffet viser, at vores tillidsvalgte virkelig vil det her. De ser nødvendigheden i, at vi er sammen om at skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt resultat ved overenskomstforhandlingerne i 2024,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

Løn på forskellige måder

På Løntræffet kommer deltagerne til at gå i dybden med specielt tre aspekter af løn.

For det første handler det om retfærdig løn: Får FOAs medlemmer en løn, der svarer til værdien af det arbejde, de udfører, og afspejler lønnen de rekrutteringsudfordringer, vi aktuelt ser?

Det handler også om rigtig løn: Hvordan sikrer FOA sine medlemmerne så stor en andel af lokallønsmidlerne som muligt?

Og så handler det om korrekt løn: Alt for ofte er der fejl på medlemmernes lønsedler, og det spænder over blandt andet fejl i timeregistrering, manglende tillæg eller forkert ansættelsesdato.

Disse tre lønaspekter skal deltagerne lære mere om at jonglere med, ligesom der vil være en række faglige oplæg.

”Løntræffet er en kickstart af alle led i FOA, som skal sikre, at vi kommer til at stå stærkest muligt ved OK24. Hvad kan vi gøre i fællesskab, og hvad kan afdelingerne gøre? Og hvordan får tillidsrepræsentanter de her lønspørgsmål ud at leve på de enkelte arbejdspladser? Dét handler løntræffet om,” siger Mona Striib