Kæmpe kommunale forskelle i hjemmehjælpstimer

Ny opgørelse afslører store kommunale forskelle i udviklingen af antallet af visiterede hjemmehjælpstimer. I flere nordjyske kommuner falder tallet, trods en stigning i antallet af ældre.

Det gør alverden til forskel, hvor du bor i Danmark, hvis du er over 65 år, og vil visiteres til hjemmehjælp. Mens befolkningsudviklingen stort set er ens, viser en ny opgørelse fra fagforeningen FOA dramatiske forskelle fra kommune til kommune.

I Holstebro kommune er antallet af visiterede hjemmehjælpstimer fra 2020-21 faldet med næsten 20 procent, mens antallet af ældre over 65 er steget med næsten 1,5 procent. På den anden ende af skalaen ligger Hjørring kommune, som har haft en stigning i visiterede hjemmehjælpstimer på over 15 procent i samme periode med en stigning i antal ældre på lige over 2 procent.

”Uanset hvad man kan komme op med af gode lokale årsager, så afslører det her en uhyggelig tilfældighed i, hvilken hjælp den enkelte ældre kan få, alene ud fra, hvor de er så heldige eller uheldige at bo - det dur simpelthen ikke, at den enkelte kommunes økonomi bestemmer, hvilken hjælp fru Jensen kan få,” siger Torben Klitmøller Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Udviklingen i antallet af visiterede hjemmehjælpstimer bærer præg af regionale forskelle. Den største stigning på 3,4 procent observeres i Region Sjælland og den mindste stigning på 1 procent ses i Region Syddanmark.

”Ældreområdet mangler både medarbejdere og økonomi. Vi har brug for at bruge de hænder, vi har, klogere. Vi skal omorganisere ældreområdet, så medarbejderne i højere grad får indflydelse på deres arbejdsdag og sat deres faglighed i spil. Det vil også gøre det mere attraktivt, mindske sygefravær og øge områdets ry og rygte. Og så kommer vi ikke udenom, at området skal tilføres flere midler” fastslår Torben Hollmann.

På landsplan er antallet af hjemmehjælpstimer visiteret til personer over 65 år er faldet med 3,6 millioner timer siden 2011, men i 2020 og 2021 er der sammenlagt en mindre stigning i hjemmehjælpstimer på 1,8 procent, svarende til befolkningsudviklingen, men altså med store kommunale forskelle.