Mangel på ansatte rammer de svageste ældre

Den pleje og omsorg, vi ansatte burde kunne give i ældreplejen, har vi ikke tid til at levere, skriver social- og sundhedshjælper i en kronik i Avisen Danmark.

- Lige et øjeblik, jeg kommer snart. Jeg skal nok komme!

Jeg hører de her ord hele tiden. Desværre er det ofte mig selv, der siger dem. Og jeg ville ønske, at det ikke var nødvendigt.

Sådan skriver social- og sundhedshjælper Tina Aas Oyarzo Borja fra Silkeborg i en kronik i Avisen Danmark. I kronikken fortæller hun, hvordan hun oplever plejetrængende ældre ikke får den omsorg og pleje, de har behov for, og hvordan det social- og sundhedspersonale, der skulle levere varen, er frustreret over, at de ikke kan gøre det godt nok.

”Jeg kan jo mærke, hvis en ældre er utryg og ensom og trænger til bare 15 minutter, hvor et andet menneske kan lytte og tale og være nær. Og der er intet, jeg hellere vil, end at give den tid og den lindring. Men jeg ved også, at hvis jeg bruger de 15 minutter, kommer jeg bagefter, og det går ud over en anden, som også ligger og venter,” fortæller Tina Borja.

Hun understreger, at hendes ærinde ikke at tale faget eller ældreplejen ned.

”Jeg er glad for mit job, som jeg har haft i mange år. Jeg er normalt meget optaget af at være positiv, når jeg fortæller om det, vi laver. Jeg prøver altid at tale mit job op, når jeg taler om det, men jeg føler desværre, at det efterhånden er nødvendigt at sige fra og fortælle, hvordan det faktisk ser ud derude i virkeligheden,” siger Tina Borja.

Torben Hollmann, FOA's formand for Social og Sundhedssektoren fortæller til Avisen Danmark, at problemet ikke er nyt, men bekræfter Tina Aas Oyarzo Borjas opfattelse af, at det aldrig har været så omfattende som i år. Flere forhold spiller ind, mener han - især tre.

”For det første har coronaen slidt medarbejderne fuldstændig ned, så presset i ferieperioden er af den grund ekstra stort. For det andet er mange af dem, der normalt træder til som afløsere, i stedet beskæftiget med testpodning og vaccinationer. For det tredje har udviklingen været sådan, at sosu-området var underbemandet allerede før ferien, så nu er det blevet under-underbemandet”, siger Torben Hollmann.

Det sidste er virkelig alvorligt, for situationen er blevet et hverdagsproblem, også uden for ferieperioderne, mener han.

”Den er alvorlig gal med rekrutteringen. Kommunerne har sovet i timen ved at uddanne alt for få, selv om der altid er blevet advaret om problemet”, siger Torben Hollmann.

Michael Ziegler, der er konservativ borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for løn og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening ser problemet som et af samfundets største og tungeste.

”Kommunerne har den allerstørste udfordring med at skaffe kvalificeret personale, og problemet bliver ikke mindre af, at der kommer flere ældre med mere brug for hjælp. Samtidig har vi en medarbejderstab med en aldersprofil, hvor mange af dem er på vej mod pensionering,” siger Michael Ziegler til Avisen Danmark.

Han synes ikke, at det er fair, når FOA mener, at kommunerne har sovet i timen. Tværtimod peger han på, at ved de to seneste overenskomstforhandlinger har KL top-prioriteret dette område, for netop at gøre faget attraktivt at søge ind på.

”Vi har at gøre med en meget tung problemstilling for hele vores samfund, som kun kan blive løst i fællesskab. Der findes ingen enkel og hurtig løsning. Der er brug for et langt, sejt træk,” siger han.

Her kan du læse hele Tina Aas Oyarzo Borjas kronik