Se, hvor stor en andel af de social- og sundhedsansatte, der er timelønnet i kortet længere nede på siden.

Knap hver femte ansatte i ældreplejen er vikar

Andelen af timelønnede på social- og sundhedsområdet i kommunerne er steget siden 2015. Der er kæmpe forskel mellem de enkelte kommuner. Udviklingen er dybt problematisk for både borgere og ansatte, mener FOA-formand Mona Striib.

En større del af de medarbejdere, der hver dag tager sig af de ældre i kommunerne, er vikarer.

Siden 2015 er andelen af timelønnede i ældreplejen i kommunerne steget fra 15,8 procent til 18 procent i 2019, viser tal fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed.

”Det går i den helt forkerte retning. De ældre har brug for, at det er kendte medarbejdere, der kommer hver dag i stedet for skiftende vikarer. Det bliver sværere og sværere for kommunerne at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft, men det er ikke holdbart, når man i stigende grad hyrer løstansatte vikarer i stedet for fast personale.”

”Og for medarbejderne betyder det usikre ansættelsesforhold, hvor man kan fyres fra dag til dag og ikke får løn under sygdom,” siger forbundsformand for FOA Mona Striib.

Store kommunale forskelle

Blandt kommunerne er der stor forskel på, hvor mange vikarer, der bliver brugt i ældreplejen.

I Københavns Kommune er knap hver tredje medarbejder i ældreplejen ansat på timebasis, mens der i Lolland Kommune er under én procent timelønnede.

”Der kan være forskellige udfordringer i de enkelte kommuner, men så store forskelle bør der ikke være. Arbejdsgiverne skal blive langt bedre til at lære af hinanden og tiltrække fast arbejdskraft,” siger Mona Striib.

Se, hvor stor en andel af de social- og sundhedsansatte, der er timelønnet i kortet herunder

Timelønnede drøftes i overenskomstforhandlinger

FOA har bragt problematikken omkring timelønnede på forhandlingsbordet under de igangværende overenskomstforhandlinger.

”Vi har en fælles interesse med arbejdsgiver i at få skabt en ordentlig udvikling, hvor vi kan rekruttere til de vigtige kerneopgaver, og vi skal tilbage til gode og trygge jobs i den offentlige sektor,” siger Mona Striib.