Ufaglærte får ret til uddannelse i historisk overenskomst

Ufaglærte i den private del af den danske hjemmepleje får nu en ret til uddannelse. Betingelsen er, at de har arbejdet som ufaglærte i ældreplejen i to år.

Det fremgår af den nye overenskomstaftale, der nu er afsluttet af FOA og Dansk Erhverv. Aftalen dækker hjemmeplejen (frit valgs ordningerne) og friplejehjem. Overenskomsten er FOAs største på det private arbejdsmarked.
 
”Det er et gennembrud for os. Som fagbevægelse har vi altid kæmpet energisk for retten til uddannelse, og når man ser på rekrutteringsudfordringerne i ældreplejen, så er det meget tilfredsstillende, at de private aktører i Dansk Erhverv nu også byder stærkt ind på at være med til at løse udfordringerne,” siger Torben Hollmann, der er formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA og dermed de ansatte i hjemmeplejen.
 
I aftalen får ikke-uddannede en overenskomstfæstet ret til uddannelse som social- og sundhedshjælper efter to års ansættelse. Uddannelsen sker med voksen-elevløn. Adgangen til uddannelsen finansieres ved en lidt lavere timelønsstigning i forhold til de uddannede.
 
Det accepterer den ansvarlige i FOA for de private overenskomster, næstformand Thomas Enghausen, til fulde:
 
”De ikke-uddannede får en timelønsstigning på 7,05 kr. i perioden. Det er mere end nok til at sikre reallønnen på kort sigt. Og på lang sigt vil den noget højere løn som uddannet betyder en meget væsentlig lønstigning, når man måler på medlemmernes livsløn. Det kan vi kun være godt tilfredse med,” siger Thomas Enghausen.
 
Den nye overenskomst ligner de øvrige aftaler, der er lavet på det private arbejdsmarked. Med lønstigninger på 3,20 kroner i timen om året til den uddannede gruppe. Tre procent på den særlige opsparing (hos andre forbund kaldet fritvalgs-kontoen). Stigninger i tillæggene. Tre ugers ekstra og øremærket barselsorlov til fædrene. Samt bedre vilkår for både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.