Overenskomsterne nu næsten i mål

Urafstemning vil være færdig lige efter påske.

Årets overenskomstforhandlinger er ved at nå vejs ende. Statens forligsmand har lørdag fremlagt en skitse til et mæglingsforslag. Det ventes derfor, at det endelige mæglingsforslag følger på onsdag den 25. marts, og det betyder igen, at afstemningerne om overenskomsterne blandt medlemmerne efterfølgende kan gå i gang.

Et resultat af den samlede urafstemning ventes torsdag den 16. april.

Mæglingsforslaget vil både omfatte de overenskomster, hvor parterne frivilligt har nået en aftale. Det er mere end 90 procent af overenskomsterne. Og så vil de få, og ofte små, overenskomster, hvor der ikke er forlig, også blive skrevet ind i mæglingsforslaget. Her vil overenskomst-teksten følge, hvad andre har opnået af timelønsforbedringer, barsel, pension mm.

Stort set alle FOAs private overenskomster er endt med en frivillig aftale. Kun en enkelt mindre aftale med en privat arbejdsgiver bliver samlet op af mæglingsforslaget.

”Det kan vi kun være tilfredse med. Vi får det bedste resultat, når vi selv formulerer teksterne,” siger FOAs næstformand Thomas Enghausen. 

Han fremhæver solide lønforbedringer, fædrebarsel, ret til uddannelse og bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter som væsentlige fremskridt i denne overenskomstrunde.

Overenskomst-forhandlingerne er foregået i skyggen af corona-krisen i Danmark, og den dramatik, som flere forudså for nogle uger siden, er stort set udeblevet.

 FOAs privatansatte medlemmer vil senere modtage materiale om de nye overenskomster og om, hvordan urafstemningen forløber.