Så tit skal du vaske legetøjet – og opklaring af andre corona-regler i dagplejen

Løbende ændringer af reglerne for, hvordan man skal håndtere corona inden for dagtilbudsområdet, har skabt forvirring. Ikke mindst i dagplejen, som i begyndelsen ikke blev nævnt i retningslinjerne.

Først skulle børene være i flere meters afstand af hinanden, legetøj både inde og ude skulle afvaskes flere gange dagligt og dagplejere måtte ikke mødes som vanligt.

Sådan lød nogle af de retningslinjer, som dagplejen har skullet efterleve under genåbningen af dagtilbuddene sidst i april. Men hvordan er reglerne nu, da vi er rykket ind i genåbningens fase 2 og godt på vej mod den 3.?

Det hersker der tilsyneladende en del forvirring om blandt dagplejere, som flittigt forsøger at danne sig et overblik ved at dele deres viden om de gældende retningslinjer på området – blandt andet i grupper på sociale medier. Men ironisk nok er det nogle gange med til at øge forvirringen.

Forskel i kommunerne
”Sagen er, at kommunerne kan tolke retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne forskelligt og have forskellige midler til at nå målet om at mindske smittespredning.

Og der er også forskel på, hvor mange ressourcer, kommunerne sætter af til det. Eksempelvis har nogle kommuner lavet særaftaler omkring den ekstra rengøring, dagplejerne nu står med, mens andre ikke har,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen, der har rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening om netop sidstnævnte. 

”For vi skal finde en løsning, så alle i dagplejen reelt har mulighed for at leve op til retningslinjerne i stedet for som nu, at nogle ligefrem lægger timer ud over dem, de bliver betalt for, for at nå det,” siger han.

Hovedårsagen til, at der er forskel på reglerne i kommunerne, er ifølge Kim Henriksen, at dagplejen generelt er blevet overset, når der er blevet udarbejdet retningslinjer fra centralt hold – altså fra sundhedsmyndighedernes side. Her har det i stedet været børnehaver og vuggestuer, der har været i fokus på dagtilbudsområdet.

”På trods af, at vi har gjort opmærksom på netop dagplejerne som faggruppe fra allerførste færd, har det taget alt for lang tid at få en klar udmøntning af, hvad retningslinjerne konkret har betydet på dagplejeområdet. Det tror jeg har medvirket til, at der er opstået så mange forskellige regler i kommunerne. For både ledere og dagplejere har forsøgt at finde løsninger i en fart,” siger Kim Henriksen.

Kun én daglig rengøring af legetøj
Den seneste opdatering af retningslinjer på dagtilbudsområdet er sket mandag eftermiddag, fremgår det af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Og uanset hvordan kommunerne fortolker dem, lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen for dagtilbud nu, at kontaktflader og legetøj kun skal vaskes af en gang om dagen – og, som det altid har været, hvis det er blevet synligt beskidt. For udendørs legetøj findes ingen specifikke regler, hvorfor det ifølge Sundhedsstyrelsens hotline er op til den enkelte at sikre ”hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange besøgende,” som den generelle anbefaling lyder.

Mange dagplejere har også savnet at kunne mødes som vanligt. Her er den gode nyhed, at det må man gerne igen. Også i legestuerne.

Gæstepleje er okay
Et af de spørgsmål, det har taget lang tid at få svar på, var, om børnene gerne måtte komme i gæstepleje, når deres egen dagplejer var syg eller holdt ferie, fordi de så ville komme i nye forskellige børnegrupper. På dette punkt gælder helt almindelige forhold, hvor børnene kommer i gæstepleje og som vanligt vender hjem til egen dagplejer bagefter.

Retningslinjerne ventes at blive ændret løbende i takt med en yderligere genåbning af samfundet, og det kan være vanskeligt at bevare et overblik. 

”Men det er helt og holdent arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at de gældende regler bliver meldt ud til de ansatte. Så hvis du er i tvivl, skal du henvende dig til din leder. Og ellers kontakt din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller FOA-afdeling,” siger Kim Henriksen.

Find også svar på de oftest stillede spørgsmål på FOAs hjemmeside