Øget fokus på hygiejne i fremtidens dagpleje

Der skal tages hånd om, at coronavirussen har medført et skærpet fokus på hygiejne i dagplejen

Rengøring af legetøj inde og ude, afspritning af kontaktflader og hyppigere håndvask på både børn og voksne. En lang række ekstra opgaver er rykket ind på matriklen hos dagplejerne, siden de midt i april og sammen med resten af dagtilbudsområdet stod i front i første etape af genåbningen af Danmark. 
Og selv om sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger løbende løsnes, i takt med at tallene for covid-19-smittede i Danmark daler, vil den øgede opmærksomhed på rengøring og hygiejne i dagtilbuddene bestå.
 
”Derfor er det vigtigt at sikre, at det kan lade sig gøre at leve op til de retningslinjerne, ikke mindst for dagplejerne, som i forhold til vuggestuer og børnehaver står i den særlige situation, at dagtilbuddet foregår i deres eget hjem. Derfor ligger samtlige opgaver også på deres skuldre, og de er bekymrede over, at det tager tid og nærvær fra børnene,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.
 
Stort pres på dagplejerne
En undersøgelse blandt FOAs medlemmer fra begyndelsen af maj viste, at cirka hver tredje dagplejer, 32 procent, inden for de seneste 14 dage stort set dagligt havde arbejdet flere timer, end de fik betaling for, for at kunne nå deres arbejdsopgaver. Samtidig mærkede hele 6 ud af 10 i høj eller meget høj grad et øget arbejdspres på grund af ændrede arbejdsgange under covid-19. Og endelig meldte knap hver tredje i høj eller meget høj grad at have følt sig stressede. 
 
”Siden undersøgelsen er der heldigvis indgået aftaler med en lang række kommuner, hvor man forsøger at imødegå dagplejernes udfordringer. Men der, hvor der fortsat ingen aftaler er, er jeg stadig stærkt bekymret for dagplejerne,” siger Kim Henriksen.
 
En del kommuner har lavet midlertidige løsninger, men vi har brug for at finde langtidsholdbare løsninger, der sikrer gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø i dagplejernes hverdag samtidig med at vi sikrer at dagplejen fortsat er et attraktivt tilbud for forældrene. Det et er også vigtigt, hvis der kommer en bølge mere af coronavirussen senere på året,” siger Kim Henriksen.
 
Fælles projekt om hygiejne
Mens han gerne så, at FOA i fællesskab med Kommunernes Landsforening (KL) meldte en række anbefalinger ud til kommunerne, foretrækker KL at fortsætte samarbejdet med FOA om de særlige individuelle spørgsmål, som kan opstå i forhold til den enkelte dagplejeordning.
 
 ”Fra KL’s side sætter vi stor pris på den indsats og fleksibilitet, som medarbejderne i kommunerne har vist i forbindelse med COVID-19. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med genåbningen af samfundet, hvor bl.a. dagplejen har spillet en vigtig rolle. Genåbningen er som bekendt sket under nogle strenge retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, hvilket har trukket veksler på alle. Og mange kommunale medarbejdere, herunder vores ansatte i dagplejen, har oplevet, at deres hverdag har set anderledes ud. Vi oplever nu, at kravene løsnes, og at man i en række sammenhænge i den kommende tid vil kunne vende tilbage til en mere normal hverdag. Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde, vi har haft med FOA omkring den helt ekstraordinære situation, vi har gået igennem i den seneste tid. Det samarbejde lægger vi fra KL’s side vægt på at holde fast i,” siger direktør i KL, Kristian Heunicke.  
 
Samtidig arbejdes der på at etablere et fælles projekt om hygiejne, som skal imødese, at der også fremover vil være et særligt stærkt fokus på hygiejne og rengøring i dagplejen, så dagplejerne bliver klædt bedst muligt på til forsat at hindre smittespredning. For det giver et tydeligt lavere sygefravær i det hele taget. Projektet tænkes blandt andet at omfatte begrebsafklaring, handlingsanvisninger og eksempler på, hvordan rengøring kan indarbejdes i en pædagogisk hverdag, ligesom projektet vil rette sig mod såvel dagplejere som dagplejeledere.
 
”Dagplejerne tager sig immervæk af omkring hvert tredje 0-2-årige barn i de kommunale dagtilbud. Det er højt skattet af børn og forældre. Derfor er det for mig helt afgørende, at vi sikrer fremtidens dagpleje ved at sikre de enkelte dagplejere ordentlige arbejdsvilkår her og nu,” siger Kim Henriksen.