Sundhedsmyndighederne lemper besøgsregler

Det bliver lettere for borgere på plejecentre og hospitaler at få besøg, det fremgår af nye retningslinjer, som træder i kraft den 11. juni.

Plejehjemsbeboere og indlagte på landets sygehuse har kun i meget begrænset omfang kunnet få besøg, siden Danmark blev lukket ned i midten af marts. Det ændrer sig, når sundhedsministeriets nye retningslinjer træder i kraft den 11. juni. Fra torsdag bliver det muligt at få besøg indendørs af en til to faste besøgspersoner.

Derudover bliver nogle af restriktionerne om besøg hos patienter på sygehuse også lempet. På grund af risikoen for smitte med coronavirus vil alle restriktioner ikke blive fjernet.

”Det har været en svær tid for pårørende og ikke mindst ældre og patienter, der ikke har fået besøg længe. Det er klart, at jeg, og de medlemmer jeg repræsenterer, godt ved, hvor nødvendig det er at åbne mere. Vi har set, hvordan nogle ældre, patienter på psykiatriske afdelinger har savnet deres pårørende, venner og sågar ægtefæller,” siger Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA.

Beboere i risikogruppen

Han understreger, at det ikke er en enkel opgave at genåbne institutioner, hvor beboerne tilhører risikogruppen.

”Vi har også set, hvad der kan ske, hvis det ikke sker under kontrollerede forhold. Og her skal vi nok stoppe op og lige holde vejret, for det får katastrofale følger, hvis det går galt. Gør det det, så er det FOAs medlemmer, der skal leve med det, og den kritik der med sikkerhed vil følge efter,” fortæller Torben Klitmøller Hollmann.

FOA har været en del af processen med at udarbejde de nye retningslinjer, og Torben Klitmøller Hollmann oplever, at ministeren og hans folk har lyttet til de bekymringer FOAs medlemmer har.

”Derfor vil vi også gerne rose ministeren og sundhedsstyrelsen for at finde en fin mellemvej. Det er en god start, som har de sundhedsfaglige vurderinger forrest,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

”Nu skal de nye retningslinjer så bruges ude i virkeligheden, og der påhviler kommuner og regioner en stor opgave. Ikke mindst med at sørge for det nødvendige personale til at klare de øgede opgaver.”

Mulighed for besøg indendørs
Den nye model for besøg gælder for plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sygehuse. Modellen indebærer:

  • Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et udendørsbesøg.
  • Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.
  • Som noget nyt bliver der også mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.
  • I forhold til sygehusene vil besøgspersonen også kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.
  • Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der blandt andet tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.
  • Der vil være mulighed for, at man som pårørende – på frivillig basis - lader sig teste forud for besøg på plejehjem, sygehus m.v.