OK21 skal tilgodese lavtlønnede

​Opdateret den 2. juli 2020: Overvejelser om at udskyde forhandlingerne om offentligt ansattes overenskomst på grund af corona-krisen er skrinlagt. For FOA er især et løft af lavtlønnede i fokus ved de kommende forhandlinger.

Selv om ingenting er som det plejer efter corona-virussens indtog, skal forhandlingerne om de offentligt ansattes overenskomster ske som vanligt. Det er der nu opnået enighed om blandt lønmodtagerorganisationerne på det kommunale og regionale område i Forhandlingsfællesskabet, som ellers har diskuteret muligheden for at udskyde forhandlingerne.

”Det er ingen hemmelighed, at der har været forskellige opfattelser af, hvilken strategi vi skulle følge. Coronaen har også smittet af på økonomien herhjemme, og traditionelt har økonomiske kriser ført til snævre resultater, mens de pæne overenskomster indgås under højkonjunkturer. Derfor ville nogle forhandle, mens andre ville vente til der forhåbentlig igen er styr på virussen. Men det afgørende er, at vi nu står sammen om de kommende forhandlinger,” siger FOA-formand Mona Striib, der også står i spidsen som formand for Forhandlingsfællesskabet.

Epidemi er fortsat blind makker

Omfanget af den økonomiske krise, som corona-virussen trækker med sig, står endnu uklart. Men både Det Økonomiske Råd og Nationalbanken vurderer, at økonomien retter sig i 2021.

”Det bliver ikke nemt at forhandle med corona-virussen som en mulig blind makker. Omvendt skal vi også kunne forhandle og kunne finde en økonomisk ramme i krisetider. Den anerkendelse skylder vi alle FOAs medlemmer, hvoraf mange har stået helt i front og varetaget kritiske funktioner hele vejen igennem corona-krisen,” siger Mona Striib.

Planen er at forhandle en tre-årig aftale, som skal afløse den gældende, der løber frem til udgangen af marts 2021. Med den nye beslutning sættes forberedelserne til forhandlingerne i værk. En proces, som på grund af de foreløbige forsinkelser skal gennemføres på kortere tid end sædvanligt.

Medlemsdialog efter sommerferien

”Vi får travlt, men vi rigger an til, at medlemsmøder kan starte straks på den anden side af sommerferien, hvor vi forventer, at restriktionerne omkring forsamlinger er løsnet i en grad, der tillader det,” siger formanden, der ser frem til igen at mødes og deltage i debatter med medlemmer landet over.

Hvor møderne bliver afholdt kan man se på FOAs tema-hjemmeside om OK21, hvor man også finder debatoplægget "Sammen om OK21."

Selv peger Mona Striib på et løft af de lavtlønnede som et centralt FOA-krav. Et krav, som hun blandt andet gerne ser indfriet ved, at lønstigningerne i stedet for i procent udmøntes i kroner og øre.

”Så længe lønregulering sker i procenter frem for kroner og øre, bliver vi ved med at skævvride og øge den urimelige forskel mellem højt- og lavtlønnede,” siger Mona Striib.

Forhandlingerne med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening begynder i december og forventes afsluttet inden 1. marts næste år.