Forhandlere fra FOA og KA Pleje underskriver den nye overenskomst aftale, der gælder fra 2020 til 2023
Onsdag aften underskrev forhandlerne fra FOA og arbejdsgiverorganisationen KA Pleje den nye overenskomstaftale, der gælder frem til 2023.
Foto: FOA

Ny overenskomst for ansatte i private plejevirksomheder

Overenskomstaftale mellem FOA og KA Pleje for ansatte i private plejefirmaer giver generelle lønstigninger, øremærket barsel og ret til uddannelse.

Onsdag aften satte forhandlerne fra FOA og arbejdsgiverorganisationen KA Pleje deres underskrift på overenskomstaftalen for medarbejdere i private plejefirmaer under KA Pleje.

Aftalen giver lønstigninger på i alt mellem 1445 kroner pr måned for ikke-uddannede medarbejdere og knap 1.900 kroner pr måned for social- og sundhedsassistenter.

 

”Det er en mærkbar lønstigning. Samtidig forhøjes tillæggene og forholdene for både børnefamilierne og seniorer. Alt i alt er det et meget tilfredsstillende resultat,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

 

Bedre forhold for familier for seniorer og styrket arbejdsmiljø

Med aftalen følger også 12 seniorfridage for medarbejdere, der har 4 år til pensionsalderen, og for børnefamilier er der aftalt yderligere tre ugers øremærket barsel til den anden forælder.

 

Samtidig forbedres forholdene for arbejdsmiljørepræsentanter.

 

”Det har været et vigtigt krav for os at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne og dermed arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads. AMR får med aftalen blandt andet bedre muligheder for at deltage i kurser om arbejdsmiljø,” siger Thomas Enghausen.

 

Ret til uddannelse for ufaglærte

Overenskomsten med KA Pleje giver ikke-uddannede medarbejdere ret til uddannelse.

 

”Det er en historisk aftale, vi har lavet med arbejdsgiverne. Vi står med en akut mangel på uddannede medarbejdere inden for ældrepleje, som kun vil blive mere akut i de kommende år, hvor flere ældre skal have hjælp. Derfor er vi glade for, at de private arbejdsgivere er deres ansvar bevidste og gør deres for at sikre flere uddannede medarbejdere,” siger sektorformand i FOA Torben K. Hollmann.

 

Læs mere om OK20

_____________________________________________________________________________

Fakta om lønnen:

 • Ikke-uddannede medarbejdere, husassistenter og servicemedarbejdere:
  Grundlønningerne reguleres pr. 1. juni 2020 med 415,42 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2021 med 417,29 kr. pr. måned og pr. 1. juni 2022 med 612,43 kr. pr. måned. 
 • Hjemmehjælpere:
  Grundlønningerne reguleres pr. 1. juni 2020 med 621,53 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2021 med 624,33 kr. pr. måned og pr. 1. juni 2022 med 619,08 kr. pr. måned. 
 • Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere og erhvervsuddannede serviceassistenter:
  Grundlønningerne reguleres pr. 1. juni 2020 med 623,80 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2021 med 626,60 kr. pr. måned og pr. 1. juni 2022 med 621,37 kr. pr. måned. 
 • Autoriserede social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og plejere samt sundhedsmedhjælpere:
  Grundlønningerne reguleres pr. 1. juni 2020 med 630,90 kr. pr. måned, pr. 1. juni 2021 med 633,74 kr. pr. måned og pr. 1. juni 2022 med 628,53 kr. pr. måned.