Fuldtid skal fremtidssikre det kommunale arbejdsmarked

KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at langt flere kommunale medarbejdere skal op i tid eller ansættes på fuldtid. Det langsigtede mål er et kommunalt arbejdsmarked med fuldtid som det normale udgangspunkt med mulighed for deltid. Derfor sætter parterne nu gang i en ambitiøs indsats.

Mangel på arbejdskraft er en alvorlig udfordring på velfærdsområderne. Samtidig arbejder omkring 40 procent af medarbejderne i den kommunale sektor i dag på deltid. Hos nogle grupper er andelen endnu større. Det gælder for eksempel i ældre- og sundhedssektoren, hvor næsten 80 procent er ansat i en deltidsstilling. Det kræver handling. 

Ud over de gavnlige effekter af flere hænder i en tid med mangel, så er det at få flere op i tid også vigtigt for ligestillingen mellem kønnene. Deltidsansættelser har store privatøkonomiske konsekvenser for den enkelte medarbejder herunder lavere livstidsindkomst og pension.

Et kommunalt arbejdsmarked, hvor udgangspunktet er fuldtid, vil også være med til at gøre ansættelse i kommunerne mere attraktiv, herunder for de unge, der står foran uddannelsesvalg. 

Parterne tager nu i fællesskab fat på at udfordre og finde løsninger på deltidskulturen i kommunerne med respekt for, at en så stor forandring kræver tid. Den fælles målsætning forventes derfor ikke at blive indfriet på kort sigt, men kræver derimod et langt sejt træk. Indsatsen for et fremtidigt kommunalt arbejdsmarked, hvor langt flere ansættes på fuldtid, handler i høj grad om at udvikle og tilpasse de kommunale arbejdspladser, så fuldtidsansættelse bliver attraktivt for den enkelte medarbejder, gavner arbejdsmiljøet og samtidigt er muligt ift. driften. Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde med 10-15 nøglekommuner, som sammen med parterne skal udvikle og afprøve handleplaner og redskaber, som bredes ud til de øvrige kommuner.  

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler siger: 

”Det her er et vigtigt skridt i at fremtidssikre det kommunale arbejdsmarked. Vi skal ganske enkelt lykkes med at få flere kommunale medarbejdere op i tid, hvis vi skal løse udfordringen med mangel på hænder. Det kræver, at alle parter har vilje til og mod på at ændre vores praksis og kultur samt afprøve nye veje. Det er en svær opgave, men jeg har store forventninger til, hvad vi kan opnå, når alle parter lægger kræfterne i.” 

Forbundsformand i FOA Mona Striib, der tillige er formand for Forhandlingsfællesskabet, siger:

”Fuldtid som det normale er vigtigt for ligestillingen på arbejdsmarkedet. Målsætningen er at give medarbejderne mulighed for at komme på fuldtid, og det skal naturligvis bakkes op af et sundt arbejdsmiljø. Jeg er samtidig glad for, at vi som parter er blevet enige om en langsigtet ambition, hvor vi bl.a. opfordrer landets kommuner til, at stillinger som udgangspunkt opslås på fuldtid.” 

Projektet sættes i gang hen over foråret, hvor muligheden for at deltage som nøglekommune også vil blive meldt ud. 

Læs de fælles målsætninger fra KL og Forhandlingsfællesskabets her.