Der er brug for klar besked om genåbning

Uens vejledninger fra ministerium og sundhedsstyrelsen får FOA til at kræve entydige og glasklare retningslinjer fra myndighederne.

Hvad skal en dagplejer gøre? Hvis han eller hun er i risikogruppen eller har en ægtefælle/hjemmeboende barn i risikogruppen? Det spørgsmål har især optaget mange dagplejere her to dage før de igen skal åbne deres hjem.

Kigger man efter svar i myndighedernes anbefalinger, får man forskellige svar, alt efter om man læser hos Børne- og Undervisningsministeriet eller hos Sundhedsstyrelsen.

”Vi får mange henvendelser fra dybt bekymrede medlemmer, som har brug for en klar besked,” fortæller Mona Striib, forbundsformand i FOA.

”Siden Danmark lukkede ned og nu med genåbningsstrategien lanceret, har FOA arbejdet benhårdt på at påvirke, spørge, skubbe på og opfordre til, at der kom entydig udmelding på, om man skal komme på arbejde, hvis man selv er i risikogruppen eller har et familiemedlem i risikogruppen. Det gælder både for dem der har været på arbejde hele tiden og dem der nu skal genåbne."

Ifølge børne og undervisningsministeriet kommer det an på et konkret lægeligt skøn, mens Sundhedsstyrelsen mener, at man skal følge skærpede retningslinjer med hensyn til afstand og rengøring.

”Men når man arbejder med børn - og særligt når man arbejder med børn i 0-3 års alderen - kan man IKKE holde afstand på to meter. Det skal man bestemt heller ikke, og man skal stadig trøste, give kram, skifte bleer og være tæt på i spise og legesituation. Men skal man også det, hvis man er i risikogruppe selv, og er det klogt at en dagplejer skal åbne sit hjem, hvis man har en pårørende, der er i risikogruppen?,” spørger Mona Striib.

”I FOA holder vi os til den linje, at vi skal have tillid til sundhedsstyrelsens vejledninger og anbefalinger. Vi kan ikke selv danne os egne holdninger og meninger om corona. Det ville give fuldstændig kaotiske tilstande. Det agter vi stadig at gøre, men, og det er et et kæmpe men, det skal være præcist og entydigt. Og det er det ikke nu,” kritiserer Mona Striib.

”Vi er ikke i tvivl om at kommunerne og lederne sammen med tillidsvalgte og medarbejdere knokler i disse dage for at kunne genåbne trygt og sikkert. Hvad skal de følge? Sundhedsstyrelsen eller Ministeriets vejledning?”

Hos FOA er svaret til de medlemmer, der er i tvivl: Ring til din egen læge. Det er egen læge, der bedst kender sygdomsforløb og generel helbredstilstand. Og dermed også bedst kan træffe beslutninger og risikoafvejninger i den aktuelle situation.

Mona Striib peger på, at Danmark skal trygt og sikkert igennem genåbningen.

”Vi har tillid til, at regeringen gør det klogt og rigtigt, og vi har tillid til, at KL arbejder på at skabe den nødvendige klarhed. Den klarhed må vi nu insistere på. Der må og skal være entydig sammenhæng mellem ministeriets vejledning og sundhedsstyrelsens vejledning,” siger Mona Striib.

Hun understreger at FOA vil følge de konkrete situationer i kommuner meget tæt i de næste dage, ligesom vi i de nærmeste dage holder øje med, at der skabes klarhed.