Foto: Iben Gad

Dagplejere i lønkonflikt fastholder: Ikke en krone mindre

Når FOA Sydfyn den 11. september skal forhandle forhåndsaftale for dagplejerne i Faaborg Midtfyn Kommune, vil de kæmpe for dagplejernes krav om at beholde den samme løn.

Flere gange har dagplejerne i Faaborg-Midtfyn Kommune udtrykt deres store utilfredshed over, at kommunen vil bruge deres lokalløn til besparelser i budgettet. Budskabet har været, at de ikke ville gå med til lavere løn for det samme stykke arbejde. Denne holdning står dagplejerne stadig ved. Derfor vil det også være FOA Sydfyns hjørnesten i forhandlingen om en ny forhåndsaftale, når parterne den 11. september skal drøfte, hvilke funktioner, der for fremtiden udløser hvilke tillæg.

”Dagplejerne er villige til at modernisere den forhåndsaftale, der er. De er åbne for andre funktionstillæg, end dem, der er i dag, men kræver, at det samme beløb, der ved de centrale overenskomster er afsat til lokalløn, udmøntes.”

Det fortæller Dorthe Jørgensen: Hun er formand for Pædagogisk Sektor i FOA Sydfyn og har løbende under lønkonflikten holdt møder med kommunens omtrent 140 dagplejere.

”Jeg kan godt forstå dem. Det er jo deres lønkroner,” siger Dorthe Jørgensen.

Pengene må ikke bruges til budgetbesparelser
Forhandlingerne om dagplejernes lokalløn sprang for alvor ud i konflikt, da Faaborg-Midtfyn Kommune i maj opsagde forhåndsaftalen. En aftale over de funktioner og kvalifikationer, der udløser løntillæg, som er indgået mellem kommunen og FOA Sydfyn og som blev opsagt til udløb med udgangen af august. Tidligere på året havde kommunen givet udtryk for, at ændringer i dagplejernes funktionstillæg, herunder for at modtage et femte barn, skulle bruges til at finansiere en kommunalbesparelse på en million kroner.

FOA Sydfyn ser med stor alvor på, at kommunen bruger lokalløn til kommunalbesparelser. Det er nemlig være i direkte strid med ordlyden i den bagvedliggende aftale om lokal løndannelse, som er indgået mellem Kommunernes Landsforening, FOA og en række andre fagforeninger. For af aftalen fremgår det tydeligt, at målsætningen med lokal løndannelse ikke er at opnå besparelser på lønbudgettet.

”At kommunen går hen budgetmæssigt og piller ved dagplejernes løn, ser vi I FOA meget alvorligt på. Det er lønkroner der er afsat centralt. Det kan få katastrofale følger i det danske land, hvis kommunen får held med dette her. Så vil det jo kunne brede sig som en steppebrand til andre kommuner og faggrupper,” siger Dorthe Jørgensen.

Endnu en demonstration vil finde sted 10. september ved rådhuset i Ringe i anledning af kommunalbestyrelsesmødet, hvor kommunens budget skal førstebehandles. I deres sparekatalog har Faaborg-Midtfyn Kommune blandt andet lagt op til, at den fremadrettet vil ansætte folk på lavere løn. FOA Sydfyn forventer derfor, at folk fra andre faglige organisationer også møder op til demonstrationen.