Minister dropper dispensation fra fædrebarsel

Efter først at have meldt ud, at Danmark ville bede EU om at blive undtaget fra direktiv om øremærket barsel til fædre, trækker ligestillingsminister Mogens Jensen nu i land.

To måneder af den samlede forældreorlov skal øremærkes far eller såkaldte med-moder – og sker det ikke, falder de to måneders barsel fra. Sådan lyder et EU-direktiv, som blev vedtaget i foråret, og som Danmark vil være forpligtet til at implementere i løbet af de næste få år.

Lørdag meldte ligestillingsminister Mogens Jensen ellers ud i dagbladet Politiken, at han ville søge dispensation fra ordningen, da han betragtede det som tvang, og ikke ville blande sig i familiernes fordeling af barselsorloven.

I stedet ønskede S-regeringen at inddele de 32 ugers forældreorlov i 16 uger til hver forælder, som de dog stadig frit kunne fordele imellem sig.

”Men så er forskellen den samme, for det svarer til de nuværende regler, hvor forældrene selv kan fordele orloven, nøjagtigt som de vil. Det vil ikke få familierne til at træffe andre valg end i dag, og det er der stærkt behov for, hvis vi skal fremme ligestillingen både på arbejdsmarkedet og i familierne,” lyder kritikken fra sektorformand, med ansvar for ligestilling i FOA, Pia Heidi Nielsen.

Svært for far
Kampen for ligestilling gælder både kvinderne og mændene i denne sammenhæng, påpeger hun. For mens der er behov for fædrebarsel for at sikre større ligeløn på arbejdsmarkedet og for at få flere kvinder i ledelse, handler det om at stille mændene mere lige i forhold til at sikre dem tid med deres børn i den første vigtige tid.

”For nogle mænd er det svært at få accept fra arbejdspladsen til at gå på barsel. Og lad os bare være ærlige - mange kvinder er også interesserede i at tage størstedelen af barselsperioden. Så det manglede bare at sikre mændene og børnene to måneder,” siger Pia Heidi Nielsen.

Flere fagorganisationer, herunder Dansk Magisterforening og FOA, har i pressen og på sociale medier rejst kritik af regeringens planer om at søge dispensation fra den øremærkede fædrebarsel. Og endnu flere er begejstrede over, at ligestillingsministeren nu har rullet tanken om dispensation tilbage.

Indkalder til møde
”For at udrydde alle misforståelser: Regeringen vil overholde og implementere direktivet om forældreorlov,” skriver Mogens Jensen på sin Twitter-profil, hvor han samtidig skriver, at han vil indkalde parterne til møde i den kommende uge.

Danske mænd tager i dag kun omtrent 10 procent af barslen, og Pia Heidi Nielsen er ikke i tvivl om, at øremærkningen få mændene til at tage langt mere. Erfaringerne fra Sverige, Norge og Island er nemlig gode. Her tager mændene henholdsvis 24, 28 og 35 procent af barslen.

”Undersøgelser viser også, at skilsmisseraten er lavere blandt familier, hvor far har taget barsel. Så det vil blive en gevinst for alle,” siger Pia Heidi Nielsen.