Domstols-hammer, der ligger på blok
Struer Kommune informerede ikke FOA-medlem om hendes ret til invaliditetsydelse. Nu skal kommunen efterbetale over 80.000 kroner.
Foto: Colourbox

Landsretsdom: Kommuner har pligt til at vejlede borgere

FOA-medlem vinder principiel sag i landsretten over Struer Kommune. Medlem havde krav på at få efterbetalt sin invaliditetsydelse, også selvom kravet var forældet.

Det var Struer Kommunes pligt at vejlede 58-årige Karen-Grethe Bigum Pedersen om hendes ret til invaliditetsydelse. En ny afgørelse i Vestre Landsret viser, at kommunerne har et ansvar for at informere borgerne om deres ret til ydelser.

Dommen er principiel, fordi landsretten nu har slået fast, at kommunens manglende vejledning af borgere kan suspendere en forældelsesfrist, fortæller FOA-medlemmets advokat, Mads Krøger Pramming. 

”Uvidenhed om lovgivningen kan normalt ikke suspendere en forældelsesfrist. Det princip skaber nogle ekstremt urimelige situationer, hvor det forventes, at borgerne kender lovgivningen lige så indgående som fagpersoner. Men nu har landsretten afgjort for anden gang, at der er en undtagelse fra dette princip,” siger Mads Krøger Pramming. 

Landsretten har dømt Struer Kommune til at betale medlemmet 83.465 kr. i manglende ydelse i perioden 2008 frem til 2013 sammen med procesrente og sagens omkostninger.

Kommunen vejleder ikke

Karen-Grethe får i januar 1998 tilkendt førtidspension, efter hun har fået en arbejdsskade i starten af 90’erne. Men pensionen bliver sat i bero i 2001, fordi hun kommer i fleksjob. 

Nogle år senere, i 2008, træder der imidlertid en ny lov i kraft, der giver Karen-Grethe og andre førtidspensionister i fleksjob ret til at modtage en invaliditetsydelse, mens førtidspensionen står i hvile. 

I den periode er Karen-Grethe uden fleksjob og økonomisk presset på sin ledighedsydelse, hvilket hun fortæller sagsbehandlerne i kommunen. Men Struer Kommune vælger på intet tidspunkt at informere hende om, at hun faktisk har ret til et større beløb i form af invaliditetsydelsen.

”Mit liv er i opbrud på dette tidspunkt. Min mand er død året forinden. Jeg har ingen anelse om, at jeg har krav på invaliditetsydelsen, for jeg kender slet ikke til lovgivningen på det punkt,” siger Karen-Grethe.  

FOA Mariagerfjord opdager fejl

Det er FOA Mariagerfjord, der opdager, at Struer Kommune ikke har betalt Karen-Grethe ydelsen, da de gennemgår hendes papirer i forbindelse med hendes arbejdsskadesag i 2013. Det fortæller Kenn Andreasen, politisk ansvarlig i FOA Mariagerfjord. 

“Vi sagsbehandlede ikke medlemmets førtidspensionssag, derfor er det først senere i 2013 i forbindelse med hendes arbejdsskadesag, at vi bliver opmærksomme på, at hun har krav på invaliditetsydelse. Derfra hjælper vi Karen-Grethe med at sende kravsbrevet til Struer Kommune og få en advokat,” siger Kenn Andreasen. 

Forældelsesfristen kan suspenderes

Struer Kommune afviser dog at efterbetale invaliditetskravet, fordi de mener, at forældelsesfristen ikke er overholdt. Men landsretten har nu afgjort, at forældelsesfristen kan suspenderes, fordi medlemmet ikke kendte sin ret, mens Struer Kommune intet gjorde for at vejlede hende om det.

Karen-Grethe mener ikke, at hun havde haft overskud til at stille kravet om efterbetaling, hvis ikke hun havde fået hjælp og rådgivning fra FOA og advokat Mads Krøger Pramming. 

”Jeg er oprigtigt glad for sagens resultat. Selvfølgelig er det rart med pengene, men frem for alt så håber jeg, at denne sag kan få betydning for andre borgere i samme situation. Jeg er taknemmelig for den hjælp, jeg har fået,” siger Karen-Grethe.