Børnehavebørn
Frem mod år 2022 vil børnetallet stige markant

Kommuner mangler plads til 21.000 børn

Børnetallet stiger så hastigt de kommende år, at der landet over vil mangle tusinder af pasningsordninger til 0-5-årige. Tiltræk dagplejere og pædagogiske assistenter, siger sektorformand i FOA.

Antallet af pladser i børnehaver, vuggestuer og dagplejere skal udvides gevaldigt på ganske kort tid, hvis kommunerne skal kunne tilbyde pasning til de mange børn, som danskerne vil få i løbet af en ganske kort årrække.

Frem mod år 2022 vil børnetallet nemlig stige så markant, at kommunerne til den tid samlet set vil mange næsten 21.000 pladser i pasningsordninger, hvis det nuværende antal fastholdes. Det viser en undersøgelse, som Bureau 2000 har udarbejdet for FOA.

”Det er et alarmerende højt tal. Allerede til næste år vil der mangle 3.445 pladser til de 0-5-årige,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Mogens Bech Madsen.

Allerede mangel på dagplejere 
For en del kommuner vil anlægsloftet betyde, at de ikke kan løse problemet ved at bygge nye institutionspladser. Samtidig har kommunerne allerede i dag problemer med at skaffe kvalificerede dagplejere. Det gælder 31 ud af 70 adspurgte kommuner i undersøgelsen.

Det skyldes blandt andet, at kommunerne – på grund af en periode med faldende børnetal og sparebehov – har nedlagt dagplejepladser. På 10 år er der således sket næsten en halvering i antallet af dagplejen fra 19.000 til 10.000.

”Kommunerne bør forsøge at gøre det mere attraktivt at blive dagplejer, hvis de skal løse dette her problem. Problemet med at rekruttere dagplejere er allerede stort i dag, og det bliver ikke lettere af, at 35 procent af dagplejerne i dag er 55 år eller derover og derfor nærmer sig efterløns- eller pensionsalderen,” siger Mogens Bech Madsen.

Flere pædagogiske assistenter
Han peger samtidig på, at der vil være behov for flere hænder i daginstitutionerne. Helt oplagt er det derfor også at uddanne flere til pædagogiske assistenter.

”Det må aldrig blive børnene, der kommer til at betale prisen for denne her situation. Derfor skal vi også sikre, at den faglige kvalitet er i orden,” siger Mogens Bech Madsen.

Alene Københavns Kommune vil komme til at mangle små 4.000 pladser frem mod 2022. Derfor skal Borgerrepræsentationen den 1. februar tage stilling til, om de blandt andet vil øge antallet af børn på stuerne fra 12 til 14. Tilsvarende beregninger for Aarhus Kommune viser en mangel på 2256 pladser i 2022. For Aalborg Kommune vil tallet være 764.

Læs hele rapporten ”Flere børn i dagtilbud – Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018”.