Tusindkronsedler
KL vil afsætte 0,3 procent af den samlede lønramme til puljen, svarende til omtrent 520 millioner kroner

KL vil give pulje på 500 mio. kr. til sosuer

For at imødegå omfattende problemer med at rekruttere social- og sundhedsassistenter, vil KL som led i OK18 øremærke en særlig pulje for at løfte lønnen i faget.

Efter at have været på stand by, mens realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid blev igangsat, er de generelle forhandlinger om fornyelsen af overenskomsterne på det offentlige område nu i gang. Således mødtes Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskabet til et første forhandlingsmøde fredag.

Her uddybede arbejdsgivere og lønmodtagere de krav, som endnu kun var blevet udvekslet, herunder KL’s krav om at kunne give et særligt lønløft til social- og sundhedsområdet, som især tørster efter social- og sundhedsassistenter.

I december udgav KL og FOA i fællesskab en rapport, der afdækkede rekrutteringsbehovet på området, og allerede i dag mangler 73 procent af kommunerne kvalificeret arbejdskraft inden for især ældreplejen.

Pulje giver håb
Helt konkret vil KL afsætte 0,3 procent af den samlede lønramme til puljen, svarende til omtrent 520 millioner kroner, som i en endnu uvis udstrækning også skal anvendes til at løfte sygeplejerskernes løn.

Formand i FOA Dennis Kristensen er tilfreds med, at KL vil bruge penge på den enorme rekrutteringsudfordring.

”Det er noget af det, der sammen med andre initiativer skal give os håb om, at have medarbejdere på centrale velfærdsområder i de kommende år,” siger han.

Fastholder lige- og lavtlønskrav
Sammen med BUPL, Socialpædagogernes Landsforening og Sundhedskartellet har FOA fået de øvrige faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet til at rejse et fælles krav om en særlig lige- og lavtlønspulje på i alt 85 millioner kroner.

Det krav agter lønmodtagerne at holde fast i, selv om KL vil afsætte midler til sosu-området, understreger Dennis Kristensen.

”At man adresserer et rekrutteringsproblem ved at øge lønnen, betyder jo ikke, at man så kan se stort på, at der er et alvorligt ligelønsproblem i Danmark. Der er fortsat afgørende forskelle på lønniveauet i mande- og kvindedominerede fag, som kræver, at vi griber ind,” siger FOA-formanden.

Dialog om forhandlingsmodel
Desuden uddybede lønmodtagerne deres krav om, at de vil have afsat midler til separate forhandlinger for organisationerne. Og endelig et krav om at diskutere Den Danske Model og udfordringerne ved offentlige forhandlinger, hvor det for lønmodtagerne mister penge ved en konflikt, mens arbejdsgiverne sparer.

KL har som øvrige krav blandt andet forringelser af seniorordningen samt krav om ændringer af reglerne for MED-udvalg og ændringer af TR-reglerne.