FOA kæmper for Fællesskabets skole

Med en ny bog med folkeskolefortællinger og et sæt dogmer kalder FOA sammen med 3F og Danmarks Lærerforening til debat for en bedre folkeskole, Fællesskabets skole.

Skolen er den vigtigste fællesskabsinstitution, vi har. Den giver os afsættet til det gode liv. Derfor er det også helt afgørende, at vi værner om den og udvikler den, frem for at svigte den, som det sker i dag.

Sådan lyder opråbet fra FOA, der sammen med 3F og Danmarks Lærerforening blæser til kamp for det, de kalder Fællesskabets skole.

Sammen udgiver de tre forbund i dag en antologi med 14 indlæg af blandt andre tv-vært og journalist Abdel Aziz Mahmoud, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller og Renée Toft Simonsen, psykolog, forfatter og model. Heri fortælles historien om, hvor stor en betydning folkeskolen har haft for bidragsyderne. Hvordan den var med til at give dem viden, en følelse af samhørighed, forståelse af mangfoldighed og i det hele taget formet dem som mennesker og banet vejen for et godt liv.

”Skolen er en af grundpillerne i vores demokrati. Det er ikke kun her, vi tilegner os viden og kundskaber. Det er her, vi får sociale kompetencer, lærer, at vi er forskellige og at være rummelige,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Igennem de seneste år er stadig flere elever sivet fra folkeskolen til privatskoler, hvor hvert sjette barn i dag går. Imens er der kommet flere børn i klasserne og mindre overskud til at løfte de elever, der i perioder måtte have brug for ekstra faglig og social støtte.

”Vi er nødt til at sikre alle elever lige muligheder, så de svage elever kommer på niveau med deres klassekammerater. Ellers vil det livet igennem begrænse deres muligheder,” siger Dennis Kristensen.

At sikre alle elever lige muligheder er også et af fem dogmer, som de tre organisationer fremsætter samtidig med bogen. Samlet lyder de fem dogmer:

1. Alle børn får lige muligheder

2. Alle børn sikres grundlæggende kundskaber og sociale kompetencer

3. Alle børn lærer at tilegne sig viden

4. Alle børn lærer kritisk at vurdere udsagn og informationer

5. Alle børn lærer at respektere alle

De tre fagforeningsformænd ønsker med antologi og dogmer at inspirere de mange kandidater, der stiller op til kommunalvalget den 21. november og det kommende folketingsvalg. For der er behov for at slå ring om folkeskolen.

”Kampen for den gode folkeskole er for vigtig at overlade til lærerne alene. Dette er hverken en fagspecifik eller partipolitisk kamp. Det gælder børnenes hverdag og trivsel her og nu, og det gælder deres muligheder på lang sigt. Derfor er det et fælles anliggende for samfundet i sit hele,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Download bogen Fællesskabets skole som PDF

Læs mere om de fem dogmer

Download Fællesskabets skole som ePub