Høringssvar om Rådet for tryghedsskabende Velfærdsteknologi

Forslaget lægger op til at udvide Rådet for tryghedsskabende Velfærdsteknologi med Alzheimerforeningen, Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening.

Tidligere bestod Rådet udelukkende af faglige styrelser samt Institut for Menneskerettigheder og Teknologisk institut. Med de nye tilføjelser bliver også arbejdsgiverorganisationen KL samt to patientorganisationer repræsenteret, men ikke de faglige organisationer. Det er problematisk.

Det er trods alt FOAs og andre faglige organisationers medlemmer, som skal medvirke til, at de omtalte teknologier kan finde anvendelse og faktisk virke. Det må være i Rådets interesse at få inputs fra de medarbejdere, der skal bruge teknologierne og høre om deres oplevelser. Især når man vil gøre retssikkerheden bedre for de borgere, der er omfattet af reglerne og som den nye teknologi skal hjælpe.

Vi vil derfor på det kraftigste anbefale, at Rådet også får repræsentanter fra relevante faglige organisationer. Fra FOAs side stiller vi os naturligvis til rådighed til at indgå i Rådet for tryghedsskabende Velfærdsteknologi, hvor vi vil kunne bidrage med en stor praksisnær viden. FOA repræsenterer den suverænt største gruppe på sundheds- og ældreområdet med omkring 100.000 social- og sundhedsmedarbejdere.

Læs hele FOAs høringssvar om Rådet for tryghedsskabende Velfærdsteknologi