Høringssvar til lov om velfærdsaftaler

FOA hilser regeringens lovforslag velkomment. FOA er enig i, at der er behov for … en ny, samar-bejdsbaseret vej til at udvikle velfærden i den offentlige sektor, som det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget.

FOA tror lige som regeringen på, … at samfundet får velfærd af højere kvalitet med lokale løsninger tæt på borgerne. FOA sætter pris på det kommunale selvstyre og har tillid til kommunernes vilje til at gøre det godt, men det udelukker ikke, at regeringen kan præge udviklingen. Det er tværtimod nødvendigt, fordi det får stor betydning, hvordan kommunerne kommer til at udfylde den ramme, som denne lov kommer til at sætte.

FOA mener, at det er en rigtig strategi at give de syv kommuner mulighed for at …gentænke tilrettelæggelsen af indsatserne og med udgangspunkt i lokale ønsker og behov samt medarbejdernes faglighed at skabe de bedst mulige tilbud til gavn for kommunens borgere.

Lovforslaget sætter rammen for disse bestræbelser - med det overordnede mål, at give et løft i kvaliteten for den enkelte borger inden for de udvalgte velfærdsområder. Eller som det udtrykkes i lovforslagets §1: …med henblik på at udvikle velfærden på områderne og skabe større handlerum for medarbejderne og lederne for at øge kvaliteten og nærværet i velfærden til gavn for borgeren.

FOA er ikke i tvivl om, at de opstillede mål vil kunne nås, hvis de frisatte kommuner griber forsøgene rigtigt an. Lovforslaget giver vide rammer, som kommunerne kan udfylde på gode, mindre gode og måske endda dårlige måder.

Læs hele høringssvaret her