Høringssvar om bekendtgørelsen om generelt informeret samtykke

FOA bakker op om den nye mulighed for et generelt samtykke. Der bliver i dag foretaget mange unødvendige opkald til pårørende for at indhente samtykke til selv små undersøgelser og behandlinger.

Desværre frygter vi, at medarbejderne med dette udkast til bekendtgørelse fortsat vil have et unødvendigt stort tidsforbrug på at indhente samtykke. Med den tolkning, der lægges op til her, vil medarbejderne – som FOA læser det – skulle ringe til en pårørende kl. 1 om natten, før de tager temperaturen på en borger, hvis de pårørende ikke har afgivet et generelt samtykke. Dette er hverken godt for borgeren, for de pårørende eller for medarbejderen. Hvis medarbejderne skal overholde nogle regler, som slet ikke giver mening i en praktisk virkelighed, kan det desværre komme til at gå ud over både patientsikkerheden og den sundhedsfaglige kvalitet.

Udover ovenstående er FOAs væsentligste bemærkninger til bekendtgørelsen følgende:

  • Tidsrammen på 9 måneder er uhensigtsmæssigt kort
  • Et samtykke afgivet på plejehjemmet skal også gælde i almen praksis.
  • Der er behov for yderligere kvalificering af listerne.
  • Der skal være en tilhørende vejledning, som giver mening i hverdagen.

Læs hele FOAs høringssvar til bekendtgørelsen om generelt informeret samtykke