Høringssvar anbefalinger forløb multipel sklerose

FOA vil først og fremmest gerne rose Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. forløb for mennesker med multipel sklerose. Mange patienter oplever særligt problemer i overgangene mellem sundhedsvæsenets sektorer, og FOA støtter derfor op om, at der udvikles anbefalinger med specifikt fokus på tværsektorielle forløb.

Derudover har FOA tre forslag til tilføjelser eller ændringer:

  • FOA anbefaler, at der ikke nævnes specifikke faggrupper, men derimod er et fokus på kompetencer. Det giver fx mulighed for, at en fagperson med en anden uddannelsesbaggrund end den nævnte også tydeligt er omfattet. Det kan fx være en fagperson, der har taget en overbygning.

  • Anbefalingerne har et afsnit om palliation. FOA vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på projektet ”Klar til Samtalen”, som handler om, hvordan de sundhedsprofessionelle bedre kan tage samtalen med de ældste og mest syge om ønskerne for den sidste levetid. Der er også anbefalinger, der går på det tværsektorielle. Rapporten med de 13 anbefalinger er udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed med støtte fra TrygFonden og Fremfærd Sundhed-Ældre og kan findes her: Klar til samtale rapport
  • Der er stigende ulighed i sundhed, og dette forstærkes desværre i sundhedsvæsenet. Det er derfor centralt, at der fra den diagnostiske proces starter og hele vejen igennem forløbet er fokus på, at borgere har forskellige forudsætninger og forskellige behov, bl.a. afhængig af borgeren baggrund, netværk mv.

   Læs hele høringssvaret her