Høringssvar: Voksenansvar for anbragte børn og unge

FOA har indgivet høringssvar til høring over ”Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge”.

FOA anerkender vejledningens formål og forsøg på at præcisere lovgivningen, således, at det bliver mere tydeligt, hvad rammerne for brug af magt på forskellige anbringelsessteder er.

FOA har rejst bekymring i over at der overordnet set er der tale om en forøgelse af indgreb i anbragte børn og unge borgeres personlige frihed. Der vil her pålægge den enkelte ansat et stort ansvar i forhold til en vurdering af, hvorvidt magtanvendelse og indgreb i den anbragtes personlige frihed lever op til kravene i vejledningen eller går mod børnekonventionen og menneskerettighedernes krav om ret til personlig frihed, ytringsfrihed og respekt for person- og brevhemmelighed (§ 3).

FOA sætter fokus på behov for uddannelse af personale. Loven og vejledningens anvisninger bygger i høj grad på skøn fra personalet. Det er derfor helt centralt at kommuner og regioner sikrer, at alle relevante personalegrupper får uddannelse der sætter dem i stand til at foretage de nødvendige skøn i arbejdet med anbragte børn og unge.


Læs det fulde høringsvar