Høringssvar: Om ændring af bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet

FOA er tilhænger af, at de 14 dage efter fødsel for far/medmor bliver mere fleksibel, så familien selv kan planlægge afholdelsen af de 14 dage – enten sammenhængende eller drypvis – indtil 14 uger efter fødslen

FOA – Fag og Arbejde skal opfordre ministeriet til at genoverveje den påtænkte ændring af bekendtgørelsen, som indebærer flytning af Tvistighedsnævnets møder til afholdelse i Viborg.

En flytning af møderne vil medføre et betydeligt ressourceforbrug for forbundet, både i form af tabte arbejdstimer, der skal bruges på transport og rejseomkostninger.

Forbundet skal i øvrigt henvise til den fælles henvendelse til ministeriet fra LO og DA af 18. november 2016, hvori der peges på uhensigtsmæssigheder ved flytningen af alle møder i Tvistighedsnævnet til Viborg.