Høringssvar: Udkast til revideret vejledning om magtanvendelse mv

FOA har givet høringssvar på udkast til revideret vejledning om magtanvendelse mv.
Vi ved, at problemstillinger omkring magtanvendelse fylder meget i hverdagen på mange af FOAs arbejdspladser, og at det er et meget dilemmafyldt område. Vejledningen er derfor et meget centralt dokument.

Vejledningen skal benyttes som arbejdsredskab af medarbejdere uden en juridisk baggrund. Vi mener, at vejledningen er svært tilgængelig og er bekymrede
for det.

 

FOA foreslår, at der i samarbejde med relevante fagpersoner fra området udarbejdes en lettere tilgængelig udgave, der giver hovedtræk og henviser
til vejledningen. På samme måde som Sundhedsstyrelsen tidligere har udarbejdet vejledningen ”Korrekt håndtering af medicin – Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder - ansvar, sikkerhed og opgaver”.

FOA mener, at det er positivt at afgørelserne indgår i vejledningen, da det er med til at gøre vejledningen mere konkret.

Et område vi ved fylder meget ude på arbejdspladserne er indberetning af klager. Dette område finder vi ikke klart nok beskrevet i vejledningen.

FOA savner en tydelig kobling til anden lovgivning som eksempelvis arbejdsmiljøloven – hvordan agerer man konkret som medarbejder, når man skal navigere mellem disse forskellige regler?

 

Læs det fulde høringsvar