Høringssvar: Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Sundhedsstyrelsen lægger op til en række ændringer indenfor de kommunale akutfunktioner i hjemmeplejen. Ændringsforslagene har været i høring hos FOA.

FOA har i høringssvaret gjort indsigelse mod, at Sundhedsstyrelsen lægger op til, at det fremover kun er sygeplejersker, der må varetage opgaver af akut karakter indenfor de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, mens social- og sundhedsassistenter kun under nogle omstændigheder må udføre grundlæggende sygepleje.


Læs det fulde høringsvar