Høringssvar: Forbedret indsats til forebyggelse af vold på botilbud

FOA har sendt et høringssvar til den høring som Sundheds- og Ældreministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet har udsendt. Ministerierne har bedt om bidrag til den arbejdsgruppe, der snarest skal komme med forslag til en forbedret indsats mod vold på botilbud.

I høringssvaret tilslutter FOA sig en række tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud, men påpeger også en række grundlæggende problemer, som arbejdsgruppen, der er kommet med forslagene, ikke har taget stilling til.

FOA mener, at regionerne bør oprette specialenheder til borgere med dobbeltdiagnose, hvor de kan få en samtidig og koordineret behandling for psykisk lidelse og misbrug. Samtidig bør botilbuddene efter serviceloven blive specialiseret til særlige målgrupper, og udskrivnings- og koordinationsaftaler bør være en pligt at udarbejde ved udskrivning af dobbeltdiagnosticerede.

Derudover skal botilbuddenes fysiske rammer kunne imødekomme borgernes behov for aktiviteter og personalets behov for sikkerhed. Personalets normering skal sikre, at der er mulighed for at skabe gode rammer og være et skridt foran i forhold til potentielle konflikter. Læse mere om dette samt FOAs andre forslag til at nedbringe problemet.

Se hele høringssvaret 'Forbedret indsats til forebyggelse af vold på botilbud'