Høringssvar: Forslag til lov om ændring af barselsloven og lov om barselsudligning

FOA er tilhænger af, at de 14 dage efter fødsel for far/medmor bliver mere fleksibel, så familien selv kan planlægge afholdelsen af de 14 dage – enten sammenhængende eller drypvis – indtil 14 uger efter fødslen

Såfremt afholdelsen ikke sker sammenhængende og i umiddelbar forlængelse af fødslen, skal afholdelsen dog aftales med arbejdsgiver. FOA havde gerne set, at der var fuld fleksibilitet, som det fx er tilfældet med adoptanter, der har fuld ret til selv at bestemme, hvordan de vil afholde de 14 dage inden for 14 ugers perioden.

FOA er ikke tilhænger af de forslåede ændringer af optjeningsretten til barselsdagpenge. Den ændres fra 120 timer over 3 måneder til 160 timer over 4 måneder. Denne ændring kan ramme vikarer og andre løst ansatte, hvilket FOA ikke er tilhænger af. FOA ønsker, at flest mulige lønmodtagere sikres adgang til barselsdagpenge.


Læs det fulde høringsvar