Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold

I høringssvaret tilslutter FOA sig en række tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud. Men påpeger også en række grundlæggende problemer, som arbejdsgruppen, der er kommet med forslagene, ikke har taget stilling til.

 
FOA mener, at regionerne bør oprette specialenheder til borgere med dobbeltdiagnose, hvor de kan få en samtidig og koordineret behandling for psykisk lidelse og misbrug. Samtidig bør botilbuddene efter serviceloven blive specialiseret til særlige målgrupper, udskrivnings- og koordinationsaftaler bør være en pligt at udarbejde ved udskrivning af dobbeltdiagnosticerede.

Derudover skal botilbuddenes fysiske rammer kunne imødekomme borgernes behov for aktiviteter og personalets behov for sikkerhed. Personalets normering skal sikre at der er mulighed for at skabe gode rammer og være et skridt foran i forhold til potentielle konflikter.

 

Læs mere om dette samt FOAs andre forslag til at nedbringe problemet.