Høringssvar: Ret til sygehusbehandling, frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning m.v.

FOA mener, at det altid skal være et mål, at alle patienter venter kortest mulig tid på udredning, behandling og kontrol.

De rejste forslag om ændring af udredningsretten og afskaffelse af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg, giver dog anledning til bekymring i FOA.

FOA er bekymret for, hvorvidt det er realistisk, at de offentlige sygehuse kan håndtere den øgning i antallet af udrednings- og behandlingsanmodninger som en ændring af udredningsretten og en afskaffelse af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg må forventes at medføre.

FOA er derfor imod en ændring af udredningsretten og en afskaffelse af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg med mindre det kan garanteres at det offentlige sundhedsvæsen, tilføres de økonomiske og personalemæssige ressourcer, der kræves for at håndtere det øgede pres på det offentlige sundhedsvæsen som disse ændringer må forventes at medføre.

Læse hele høringssvaret