Høringssvar om offentliggørelse af påbud

”FOA hilser alle tiltag, der er med til at øge patientsikkerheden velkomne og ser derfor positivt på de forslagsændringer, der skal medvirke til at styrke Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse og øvrige behandlingssteder. Der er dog elementer i ændringsforslaget som vækker bekymring i FOA. Det drejer sig om offentliggørelse af påbud i de tilfælde, hvor disse påbud indeholder navn og ansættelsessted på specifikke sundhedsfaglige personer.

Læs hele høringssvaret