Høringssvar: Lovudkast med ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven

FOA er i udgangspunktet enige i en styrket indsats mod mobning, og en tydeliggørelse af skolers/uddannelsesinstitutioners ansvar og handlepligt i forbindelse med mobning.

I det fremsendte udkast til lovrevision er der meget vægt på forholdet mellem den elev der mener sig udsat for mobning og skolens ledelse – det rummer to bekymringer. For det første at mobningen anskues som et individuelt problem. Al nyere forskning om mobning peger på at mobning er et socialt fænomen, der er bundet til en utryg kultur der forplanter sig i gruppedynamikken. For det andet lægger udkastet op til at et stort ansvar for dokumentation af mobningen lægges hos den eller de elever der oplever mobningen. Det er ikke hensigtsmæssigt at ansvaret i denne grad tillægges enkelte elever, og slet ikke den eller de elever der føler sig krænket af mobningen.

FOA savner et tydeligere signal i lovgivningen om inddragelse af fællesskabet i løsningen af mobbeproblemer. Her skal der fx laves klare retningslinjer for hvordan mobbeproblemer kan behandles i fællesskab. Her tænker FOA særligt på en potentiel konflikt med bestemmelser om tavshedspligt. Det er afgørende at løsning af moppeproblemer tilrettelægges så hele den relevante gruppe, fx klasse, inddrages i, og informeres om mobbeproblemer og handlinger til at standse mobning i gruppen.