Høringssvar: om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet samt lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Forsvarsministeriet har sendt et forslag til ændring af beredskabsloven til høring. FOA har i høringssvaret meget klart tilkendegivet, at det er vores opfattelse, at lovforslaget kombineret med allerede besluttede besparelser på de kommunale redningsberedskaber IKKE skaber et robust og borgernært redningsberedskab Det giver IKKE borgerne den nødvendige tryghed i kritiske situationer med oversvømmelser, terrortrusler og tilmed ved alvorlige brande.

FOA er derfor af den opfattelse, at besparelserne i de kommunale beredskaber må trækkes tilbage, når politikkerne ikke vil sikre, at det samlede danske beredskab hænger sammen hverken opgavemæssigt eller økonomisk.