Høringssvar: Regeringens oplæg til en national demenshandlingsplan 2025

FOA er meget tilfredse med mange af initiativerne i regeringens oplæg til demenshandleplan.

Det gælder f.eks. at skabe et demensvenligt samfund, kompetenceløft, nedsættelse af brug af antipsykotisk medicin samt serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne.

FOA er optaget af, at kompetenceløftet skal gælde for alle, der arbejder med demente. FOA ser alt for ofte, at det ikke er FOAs medlemmer, der får glæde af særlige satsninger på kompetence.

FOA savner forslag om at indsamle data om normeringer på plejecentre. Der er i dag ikke et overblik over normeringerne. Det finder FOA vigtigt, når vi taler om kvalitet, nærvær og tid til pleje og omsorg for borgere med demens.

FOA ser frem til at deltage i det kommende arbejde med at omsætte visioner og ideer i handleplanen til et bedre liv for demente og pårørende og bedre arbejdsliv for medarbejderne.