Vejledning, hjælp og støtte efter serviceloven

FOA har et par forbedringsforslag til vejledningen, der generelt supplerer det tidligere lovforslag om rehabilitering og hjemmehjælp.

FOA – Fag og Arbejde synes, at vejledningen tager godt fat i vigtigheden af at motivere borgeren til rehabilitering, samt at inddrage borgerens samlede livssituation. Men vi savner en endnu tydeligere fremskrivning af den situation, hvor en borger ikke vil/kan motiveres til at indgå i et rehabiliteringsforløb, og takker nej til rehabiliteringsforløbet.

Endvidere peger FOA på nødvendigheden af faglige kompetencer, den faglige indsats til borgere med demens, samt hvilke relevante overvejelser man i kommuneren skal gøre sig, når der inddrages pårørende.

Læs hele høringssvaret