Ny bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det specialiserede område

Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det specialiserede område og på det almene ældreboligområde

FOA- Fag og Arbejde er tilfredse med, at Socialstyrelsen skal udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination og planlægning.