Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Høringssvar vedrørende vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

FOA- Fag og Arbejde hilser vejledningen velkommen. Det er utrolig vig-tigt, at der er helt klare regler og procedurer for, hvem der kan være virksomhedsansvarlige læger og tandlæger i de ikke offentlige klinikker og sygehuse.

FOA – Fag og Arbejde mener, at det vil styrke både kvalitet og patient-sikkerhed.