Vejledning om frit sygehusvalg mv.

FOA har afgivet høringssvar på vejledningen om frit sygehusvalg mv. Vejledningen handler om den nye udredningsgaranti og den ændrede behandlingsgaranti.

Overordnet set er FOA positivt stemt over for udredningsgarantien og over for at sygehusene i højere grad kan differentiere mellem behandlingerne, der er mere eller mindre alvorlige.

FOA er fortsat bekymret for om sygehusene vil bruge ”kapacitetsproblemer” som undskyldning for ikke at behandle frit valgs patienter og om folk uden for arbejdsmarkedet kan komme bagerst i køen til behandlingsgarantien.

Se hele høringssvaret